Undersköterska i hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är landets största yrkesgrupp med över 136 000 anställda.

Men förutsättningarna att göra ett bra jobb har med tiden blivit sämre.

Stress, hög arbetsbelastning och dåliga arbetstider är några av de saker som gjort att undersköterskorna nu valt att säga ifrån.

Artikelbild

| Undersköterskorna Jenny Klingstam och Mari Viber lämnade över namnlisstor med 14 500 namn till socialministern Lena Hallengren (S).

Under parollen "Undersköterskeupproret" har undersköterskor landet över gått samman och kräver nu förbättrade arbetsvillkor.

I går överlämnades en namnlista med 14 500 underskrifter till socialministern Lena Hallengren (S).

– Vi kände att det var nog nu, att vi ville få folk att reagera. För detta berör alla. Alla har en anhörig som behöver eller kommer behöva äldreomsorg, säger Jenny Klingstam, som är en av initiativtagarna, till TT.

I flera städer hölls i går manifestationer, dock inte i Norrköping, men Therése Eklund, ordförande för Kommunal Sydost och undersköterska på ett äldreboende i Norrköping, menar att situationen ser ungefär likadan ut här som i övriga landet.

– Ja, de här frågorna är absolut aktuella här också. Överlag så är det en pressad situation. Det är så vi haft det under en tid nu. Man gör så gott man kan, men tiden räcker inte alltid till.

Upplever ni att det har blivit en försämring? Att det blivit mer stressigt?

– Ja, det har det. Jämför man med hur det var för några år sedan så är det mer stressigt nu. Det läggs på mera. Man har mindre tid för arbetsuppgifterna. Sedan är det svårt att hitta vikarier i kommunen. Det är inte alltid man får in en vikarie om det är någon som är sjuk. Det gör också att arbetssituation försvåras.

Therése är en av de 14 500 som skrivit under protestlistorna och hon hyllar initiativet.

– Jag tycker det är jättebra att undersköterskorna går ihop och gör något gemensamt. Vi måste på något sätt visa att nu får det vara bra. Någon måste börja lyssna på oss. Det är inte första gången vi säger att det är för hög arbetsbörda. Vi blir åsidosatta så är det.

Vad är det som står högst upp på önskelistan för att göra situationen bättre?

– Mer personal. Det skulle vi absolut vilja ha. Möjligheten att påverka sitt schema är också en viktig del. Att man får tid för återhämtning.

Tror du att det här får någon effekt?

–  Det hoppas jag.