Möte om trångboddhet

På tisdagen träffade kommunen bostadsbolag i Norrköping för att diskutera trångboddhet och förslag på åtgärder.

13 mars 2018 16:00

Samverkansmötet med bostadsbolagen var en del av en utredning som kommunen genomför under våren, om förhållandena på bostadsmarknaden i Norrköping.

Kvartetten aviserade i höstas tuffare tag mot trångboddhet och svartkontrakt.

Bakgrunden till utredningen är att kommunen vill belysa problem som trångboddhet kan leda till, som undermåliga boendemiljöer, oriktiga hyresförhållanden och situationer där människor kan fara illa.

Målet med utredningen är att beskriva hur läget ser ut och presentera åtgärdsförslag. Förslagen ska presenteras senast 12 juni för kommunstyrelsen.

Läs mer: Tuffare tag mot trångboddhet

– Vi kan konstatera att bilden är mycket komplex. Vi tog därför initiativ till att samla bostadsbolagen i Norrköping för att diskutera problematiken och förslag på åtgärder. Det görs redan nu många insatser för att motverka trångboddhet och att samverka och samarbeta är viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med åtgärdsarbetet, säger kommundirektör Martin Andreae.

Under mötet fick bostadsbolagen möjlighet att ta del av varandras arbetssätt och erfarenheter för att minska oriktiga hyresförhållanden.

– Målsättningen är att ge alla hyresgäster möjlighet till riktiga hyresförhållanden. Vi bostadsbolag lägger ner mycket tid och resurser på att utreda, undersöka och förebygga oriktiga hyresförhållanden. En framgångsfaktor är att ligga steget före dem som nyttjar systemet fel, men det är mycket resurskrävande för oss bostadssbolag, säger Roger Glemhorn, förvaltningschef vid Hyresbostäder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren