Misstänkt fuskbygge – nu
måste balkongerna rivas

Träet i balkongerna på en fastighet på Dalsgatan har fått så pass stora rötskador att bygg- och miljökontoret förbjudit de som bor där att vara på dem.

17 februari 2015 09:51

Det handlar om en bostadsrättsförening på Dalsgatan. I början av 00-talet började lägenheterna i fastigheten att renoveras och 2006/2007 såldes de för första gången. I renoveringen ingick även att iordningsställa balkonger till samtliga lägenheter plus en loftgång till de översta. Eftersom byggnaden har bevarandeklass två i kommunens byggnadsinventering, krävdes att stommen till balkongerna skulle uppföras med en stålkonstruktion.

Detta gjordes dock inte. I stället frångick byggherren konstruktionsritningen och uppförde balkongerna med en träkonstruktion. Trä, som nu börjat röta. Detta i samband med att en felaktig målarfärg använts, som inneslutit fukt, har gjort att rötningsprocessen påskyndats.

Efter att bostadsrättsföreningen haft ett byggtekniskt företag på plats kontaktades kommunens bygg- och miljökontor. Efter en inspektion valde byggnadsinspektör Roger Åslund att förbjuda användning av balkongerna med en gång.

– Det går inte att garantera något. Dels är det en träkonstruktion, dels finns inget tätskick. Och dessutom är inte balkongräckena infästa som de ska. De måste riva balkongerna, säger han.

Bostadsinnehavarna på loftgången på fjärde våningen får dock gå på loftgången från och till sina lägenheter. Miljö- och byggkontoret kräver att dörrtrycken till balkongdörrarna tas bort.

– Eftersom vi inte kan garantera att det inte händer något så får de helt enkelt inte använda balkongerna, säger Roger Åslund.

Är det fler saker ni tittar på i huset?

– Nej.

Roger Åslund menar att bristerna i balkongernas konstruktion är så pass allvarliga att de måste åtgärdas omedelbart och uppmanar byggnads- och miljöskyddsnämnden att förena beslutet med ett löpande vite om 50 000 kronor i månaden som föreläggandet inte följs. Det var de boende i huset som upptäckte problemet. De uppger nu att problemen kommer att lösas. Nya balkonger ska byggas.

Bakgrund

I slutet av januari lämnades en anmälan om risk för balkongras in till kommunen. Det visade sig att byggherren frångått konstruktionsritningen vid uppförandet av balkongerna och i stället för en stålkonstruktion använd en träkonstruktion. Träet har nu börjat röta. Nu förbjuds de boende att använda balkongerna. Bygg- och miljökontoret förslår ett vite om 50 000 kronor per månad. Balkongerna måste rivas.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!