Minst 68 försökte ta sitt liv

Minst 68 försök till självmord under 2016. Det var siffran Socialstyrelsen fick fram när de ringde 50 slumpvis utvalda kommuner. ”Läget är mycket oroande”.

17 februari 2017 08:30

Det säger Annika Öquist, enhetschef på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för socialtjänsten, som tycker att det är bra att situationen som uppstått nu blivit uppmärksammad.

– Oavsett var i asylprocessen de unga befinner sig så har socialtjänsten viktiga uppgifter att lösa. Den måste se till att det finns vuxna runt de ensamkommande som kan ge stöd, skydd och omsorg under en osäker tid i deras liv, säger hon.

Enkäten genomfördes i måndags och tisdags och frågorna som ställdes var om kommunerna och stadsdelarna har kännedom om genomförda, försök till samt planer på självmord bland ensamkommande barn. Resultatet var tydligt: de svarande har kännedom om tre självmord och ytterligare 68 försök till självmord under 2016 och 2017. Nu kommer Socialstyrelsen att stötta kommunerna med information.

– Vi vill också be barn och unga som mår dåligt att vända sig till vuxna i deras närhet, så att de kan få hjälp. Det kan vara en familjehemsförälder, HVB-personal, god man, lärare, skolsköterska, en vuxen inom fritidsaktivitet eller kanske i kyrkan. Även Rädda Barnens och andra organisationers stödtelefonnummer finns, säger Annika Öquist.

I Norrköping är kommunen ansvarig för 300 barn som är placerade i familjehem och på HVB-boenden.

– Vi har krishanteringsplaner i organisationen och bygger upp en mental beredskap hos barnen på vad som kan hända. Vi vet att en del barn mår dåligt, men de flesta mår bra, säger Timo Pöllänen, som är verksamhetschef för ensamkommande barn i kommunen.

Han har ingen direkt vetskap om att någon försökt ta sitt liv, eller fullbordat ett självmord.

Men får ni signaler från hemmen att barnen mår sämre?

– Nej, det kan jag inte säga. Barnen har med sig så många olika historier, alla är inte stöpta i samma form. Det måste vi hela tiden ha i åtanke när vi pratar om det här; de är inte en grupp utan individer.

Har du hört om det som skrivs om självmord i sociala medier?

– Vi vet att barnen kommunicerar genom sociala medier. Men vi går inte in och smyger i sociala medier, utan vi försöker prata med barnen i stället.

Men gör ni något mer nu, när situationen uppmärksammats?

– Vi blir lite mera på tå med och försöker lyssna av mer och följer med trenden i sociala medier, säger Timo Pöllänen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson