Märkte inte att boende var sjuk

Personal på ett LSS-boende märkte inte att en nyinflyttad blivit svårt sjuk. Händelsen är Lex Sarah-anmäld.

15 maj 2019 15:00

Enligt anmälan från kommunen till Inspektionen för vård och omsorg ledde uteblivet stöd och tillsyn till att personal i en bostad med särskild service för vuxna inte uppmärksammade att den boende, som var relativt nyinflyttad, insjuknat i fysisk sjukdom.

Den boende hittades svårt sjuk i sin lägenhet efter att daglig verksamhet uppmärksammat boendet på att hen inte kommit till sitt arbete.

Ambulans tillkallades. Personen fick akutvård och blev kvar på sjukhus i 25 dagar.

Nu ser man över rutiner för inflyttning, och utökar stödet för personalen kring kommunikation och arbetet som kontaktperson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren