Människor från den första staden

Den första staden - från vikingatid till stormaktstid. Så heter Stadsmuseets andra utställning om Norrköpings stadshistoria.

11 december 2014 10:23

Stadsmuseet har genom åren fått kritik för att nästan enbart ha speglat stans textilhistoria. Från politiskt håll har det funnits önskemål om att museet bättre ska spegla även andra tidsepoker.

För några år sedan invigdes det första rummet i en vandring genom staden historia: forntiden.

Nu har turen kommit till ett rum som tar avstamp i vikingatiden, på 1000-talet, och fortsätter över medeltiden, 1100 till 1400, renässansen på 1500-talet och fram till början av 1600-talet.

– Det är steg två i vår svit av stadshistoriska utställningar, säger intedent Bonnie Festin.

– Norrköpings tidiga historia är väldigt svårfångad, säger intendent Anette Kindahl.

Det finns inte så mycket fynd från den här tidens Norrköping. Och att låna ner guldföremål som ursprungligen kommer härifrån från Historiska museet kräver en säkerhetsmonter som kostar 75000 kronor.

Med en snäv budget på en halv miljon kronor och ett utrymme på endast ett rum - arbetarköket och de röda fanorna har fått ge plats för det nya - har man landat i att tillsammans med Östgötateaterns verkstäder iscensätta den första stadens historia, med fokus på fyra olika personer.

Det är två kvinnor och två män, som alla avsatt spår i stans historia. Om en del vet man mer, andra mindre.

Den första är Torfrid, troligen en rik änka, som reste en runsten över sina två söner som drog ut på Ingvarståget, ett vikingatåg där en av sönerna stupade. Runstenen står vid Bjällbrunna, mitt emot flygplatsen.

En rolig detalj, gömd i utställningen, är en 1800-talsmålning, vars original finns på Konstmuseeet. Målningen, som säkert roar de som sett tv-serien Vikings, visar hur Ragnar Lodbroks söner får besked om sin fars död.

Nästa person i fokus är Gudbjörn smed, borgmästare år 1384 då Norrköpings gränser fastställdes i ett privilegiebrev.

1588 byggdes slottet Norrköpingshus, med koppartak och två torn, vid nuvarande Tyska Torget. Slottet brann 1604. Gatunamnet Trädgårdsgatan minner om slottets trädgård.

Hertig Johan, den ende som är porträttlik i utställningen, bodde på slottet Bråborg vid Bråviken och fortsatte sin pappas planer på att bygga slottet Johannisborg. Han dog 1618, bara 29 år gammal, innan det var färdigbyggt.

Sist dyker Louis De Geers hustru Adrienne upp. Hon födde 16 barn. Hennes man kommer att speglas i nästa rum.

Kuriosa

Det finns nästan inga fynd i Norrköping från medeltiden, medan det kryllar av dem i Söderköping, som var störst och viktigast.

På medeltiden såg Norrköping ut som en större bondby.

Namnet Norrköping betyder den norra handelsplatsen.

Från 1570 och framåt växte Norrköping kraftigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!