Många träd har drabbats

Hittills har det svala vårvädret varit ogynnsamt för granbarkborren. Dock visar länsstyrelsens inventering att nästan samtliga av länets naturreservat har drabbats av angrepp i varierande utsträckning.

12 maj 2019 07:00

Det var i februari som Länsstyrelsen Östergötland påbörjade en inventering av granskogen i naturreservaten i Östergötland. Syftet har varit att ta reda på hur stora och omfattande angreppen av granbarkborre är på granarna som växer där – den torra sommaren 2018 var gynnsam för skadedjuret och dessutom blev granarna stressade av torkan vilket ytterligare satt ned trädens försvarsförmåga.

Nu har resultatet av denna inventering presenterats: länsstyrelsen säger sig inte kunna se ett tydligt mönster utan menar att angrepp finns på olika platser i länet. Hela 25 av länets naturreservat med granbestånd bedöms ha "stora angrepp" (mer än 50 drabbade granar) och av dessa finns fyra i Norrköpings kommun (Se faktaruta).

– I vissa områden har angreppen kanske varit värre än vi förväntat oss men på det stora hela är det ungefär vad vi förväntade oss, säger Ulrika Swärd, funktionschef för naturskötsel på Länsstyrelsen Östergötland.

Orsaken till de växande angreppen av granbarkborre är alltså den torra och varma sommaren 2018 som ju egentligen startade redan i mitten av maj. Men hur påverkar vädret under våren 2019 läget när det gäller att komma tillrätta med granbarkborrens skador?

– Ja, än så länge har vädret varit gynnsamt och förbättrat situationen i kampen mot granbarkborren. De svärmar nämligen inte om temperaturen är under 18 grader; under den varma period vi hade tidigare så började de svärma lite grand men sedan har det avtagit så på det sättet är det bra med den svala våren, förklarar Ulrika Swärd.

Nästa steg är att dra igång åtgärder för att bekämpa granbarkborren i dessa reservat – något som inte är alldeles enkelt.

– Vi förlitar oss ju på Skogsstyrelsens rekommendationer och det är en svår uppgift att bekämpa granbarkborren när det gäller naturreservat, säger Ulrika Swärd som nämner feromonfällor, barkning och fångstvirke som några metoder.

– När det gäller fällor med feromon kan de fungera men det ska man egentligen göra på större områden för att det ska bli effektivt. Om man avverkar skadade granar så luktar det ved vilket kan dra fler granbarkborrar till platsen så det är inte lätt. Vilka åtgärder som är aktuella varierar beroende på hur det ser ut i naturreservaten.

Man kan också ha förhoppningar på granbarkborrens naturliga fiender som exempelvis styltflugor, parasitsteklar, myrbaggar, kvalster, vissa blomflugor men också hackspettar – framförallt den tretåiga hackspetten. Dessvärre är just denna art ovanlig och har minskat på senare år.

Länsstyrelsen Östergötland kommer framöver att titta till de här naturreservaten – framförallt när värmen kommer – för att följa upp utvecklingen.

Angrepp i östra länsdelen

Norrköping

Stora angrepp (mer än 50 träd): 4 reservat

Medelstora angrepp (20-49 träd): 4 reservat

Små angrepp (0-20 träd): 2 reservat.

Finspång

Stora angrepp: 5 reservat

Medelstora angrepp: 5 reservat

Små angrepp: 3 reservat

Söderköping

Stora angrepp: 0

Medelstora angrepp: 2

Små angrepp: 1

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa