"Man ska inte "sitta" i styrelser"

Moderaten och 2:a vice ordförande i kommunfullmäktige, Päivi Johansson reserverar sig mot presidiets förslag att bevilja både styrelse och vd för Upplev Norrköping ansvarsfrihet.

24 april 2019 19:05

– Vi har landat i olika slutsatser, säger Päivi Johansson.

Efter att ha gått igenom både den auktoriserade revisorns granskning och lekmannarevisionen var hon överens om att den ekonomiska skada bolaget kan ha lidit är liten, men det är i hur styrelse och vd har hanterat situationen när man såg hur illa det började gå för utställningen och att problemen inte rätade upp sig, som nu gör att hon reserverar sig.

– Att man inte ens försökt göra något åt situationen, jag har så svårt för uttrycket att sitta i en styrelse, i en styrelse sitter man inte där är man aktiv och det var inte den här styrelsen, säger Päivi Johansson.

– Vi moderater vill ju ha kvar Upplev Norrköping som ett bolag och jag tycker att man ska se de här revisionerna som verktyg som vi ska använda oss av för att bli bättre i vårt styrelsearbete, säger Päivi Johansson.

Upplev Norrköping fick ju mycket skarp kritik redan 2017 och trots det så struntande man nästan helt i att ändra sina arbetssätt när det bland annat gällde att dokumentera och följa de upphandlingsregler som finns, vilket framkom i lekmannarevisionen för 2018.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -