M vill satsa på långtidsarbetslösa

Moderaterna vill satsa fem miljoner kronor i budgeten för 2018 till tio handledare för 250 personer på de nya extratjänsterna, med fokus på långtidsarbetslösa.

7 september 2017 07:00

– Det har varit väldigt mycket fokus efter flyktingkrisen på att skapa åtgärder för nyanlända. Där har man glömt bort långtidsarbetslösa, säger oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Det handlar inte om att ställa grupper mot varandra, menar hon, utan om att synliggöra ett problem.

Pressträffen, en uppstart inför budgetarbetet för 2018 och framåt, höll Jarl tillsammans med oppositionsrådet Ingrid Cassel (M) på Lennings sjukhem, då många extratjänster hamnar inom vård, skola och förskola.

– I Norrköping finns det många som under lång tid varit arbetslösa. Det tror vi präglar Norrköping en hel del. Vi vet till exempel att arbetslösheten i den yngre gruppen är ganska hög i Norrköping i förhållande till andra städer, säger Sophia Jarl.

– Vi tror att den här långtidsarbetslösheten som vi aldrig egentligen har klarat av att hitta åtgärder för sedan slutet av 90-talet, då många av industrierna lade ner i Norrköping, att det fortfarande är en del av den sociala problematiken i Norrköping, och att den faktiskt ärvs vidare till den yngre generationen.

På 90-talet kom också många bosnier till Norrköping.

Moderaterna har tittat på vad svårigheten är för långtidsarbetslösa att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

– Det finns en hel del åtgärder – men det finns inget stöd bredvid. Man förväntar sig genom till exempel extratjänsterna som regeringen gått ut med att människor ska kunna komma till en arbetsplats och bli arbetsredo genom att bara vara där. Vi tror att det behövs mer stöd för de här individerna.

I dag har personalen ute enheterna svårt att hinna med det.

De 250 extratjänsterna tillsätts av arbetsförmedlingen. I regleringsbrevet är både långtidsarbetslösa och nyanlända prioriterade grupper.

– Kommunen har haft en dialog med arbetsförmedlingen om att man ska titta mer på gruppen långtidsarbetslösa, säger Sophia Jarl.

I och med att handledning inte följer med extratjänsterna är Moderaternas förslag att satsa fem miljoner kronor 2018 på ett försök med en handledarresurs centralt, med tio handledare för 250 personer. M ser gärna att tjänsterna upphandlas.

Fakta om extratjänster

Moderaterna vill satsa fem miljoner kronor i budgeten för 2018 till tio handledare för 250 personer på de nya extratjänsterna.

Fokus ska ligga på att coacha långstidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet.

Extratjänsterna från regeringen är tidsbegränsade till två år.

Enligt Moderaterna finns det ungefär 2 500 långstidsarbetslösa i Norrköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren