M och V vill stryka nedskärningarna

Behåll personalen inom demensvården och skjut till pengar från annat håll för förstärka vård- och omsorgsnämndens budget. Det föreslår nu M och V – och de får stöd av SD.

Diskussionerna kring besparingarna inom vård- och omsorgsnämnden fortsätter.

Kvartetten vill spara in 42 miljoner kronor genom nedskärningar inom demensvården.

Nu har Moderaterna och Vänsterpartiet tagit fram ett gemensamt motförslag. 

De vill stryka nedskärningarna helt och hållet och hämta hem de 42 miljonerna på annat sätt.

Enligt deras förslag ska 17 miljoner tas från kommunens sociala investeringsfond och ytterligare 15 miljoner från kommunens finansiella överskott. 

–  Norrköpings skattebetalare har jobbat ihop ett väldigt stort överskott som kommunen har och förvaltar. Det är olika sorters värdepapper och aktier som ger god avkastning och nu har vi kommit överens om att kommunen kan börja använda av den här avkastningen. Det vi nu föreslår är att en mycket liten del av det här tas för att rädda demensomsorgen i det här kritiska läget, säger Vänsterpartiets oppositionsråd Nicklas Lundström.

 

Fem miljoner menar de går att hämta hem genom att nämnden arbetar aktivt med att minska kostnaderna för sjukskrivningar.

– Det finns många kommuner som faktiskt lyckats med det här genom strategiskt arbete. Den viktigaste faktorn är personalinflytande, att ge undersköterskorna mer inflytande när det gäller scheman, bemanning och semestrar, säger Lundström.

 

De sista fem miljonerna ska hämtas hem genom besparingar inom administration.

–  När vi sparar ute i verksamheterna är det viktigt att vi också ser över den centrala organisationen. Vi vill hellre ha fler undersköterskor i omsorgen än vad vi vill ha strateger på kontoren, säger Sophia Jarl (M), oppositionsråd.

 

Ärendet var uppe på kommunstyrelsens sammanträde under tisdagen och M och V:s förslag vann gehör eftersom även Sverigedemokraterna backar förslaget.

– Vi ställer oss bakom det. Det är det bättre förslaget och det innebär att vi inte behöver avskeda en massa personal inom demensvården, säger oppositionsrådet Darko Mamkovic (SD).

 

Frågan ska avgöras i fullmäktige i slutet av januari och Miljöpartiet kommer då att få en vågmästarroll. De har tidigare sagt att de stödjer Kvartetten och oppositionsrådet Mia Sköld (MP) säger så här om förslaget från M och V:

– Efter en första anblick känns det inte som något jag kan stödja, men jag vill titta igenom det igen och diskutera det med någon innan jag uttalar mig definitivt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa