M-förslag: Bättre brottsförebyggande arbete

Moderaterna Ronny Ståhling och Roger Eklund-Åkesson vill se ett mer effektivt brottsförebyggande råd i Norrköping.

19 februari 2020 17:00

Ronny Ståhling, ledamot i kommunfullmäktige, och oppositionsrådet Roger Eklund-Åkesson är nya i Norrköpings brottsförebyggande råd, Nobrå.

De har slagits av att de fyra mötena om året mest handlar om information om polisens arbete, att man inte når ut till verksamheterna och nämnderna. 

– Vi tycker inte att det åstadkommer så mycket. Det blir ett slutet samtalsforum där väldigt lite är kopplat till politiken, säger Roger Eklund-Åkesson.

Kommunstyrelsen får bara en muntlig information en gång om året.

I rådet sitter fem av kommunstyrelsen utsedda ledamöter. Förutom politikerna finns här även representanter från polisen, kriminalvården och fastighetsägare.

På riksplanet utreds det i vilken mån kommunen ska ha ansvaret för det brottsförebyggande arbetet.

Samhällets kostnad för anmälda misshandelsfall i Norrköping var 2017 360 miljoner kronor, varav 30 miljoner låg på kommunen.

De aktuella riktlinjerna för Nobrå togs 2011. Ståhling lyfter att det hänt en hel del på brottsfronten i samhället sedan dess.

– Det går fort. Därför måste riktlinjerna uppdateras. Nobrå måste bli effektivare, säger Ronny Ståhling.

Moderaterna föreslår i ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen att en arbetsgrupp ska tillsättas för att med stöd av den regionala samordnaren utarbeta ett förslag till uppdaterade riktlinjer och organisation för Nobrå. De vill också tillsätta en kommunal samordnare.

Förslag är att Nobrå ska fungera som en remissinstans vid stadsplanering. Belysning, parker, lägesbilder av drogförsäljning – här borde Nobrå komma in.

– Vad har vi för kriminalitet i dag? Vad är den gemensamma lägesbilden, vad är kostnaden för den, vilka orsakshypoteser jobbar man med, vilka åtgärder kan man sätta in?

– Jag tycker att Norrköping ska utlysa en nollvision mot brott. Då måste man betona att det brottsförebyggande arbetet är viktigt, säger Roger Eklund-Åkesson.

– Det är viktigt att vi gör det här tillsammans, säger Ronny Ståhling som hoppas få med sig de andra partierna.

– Att se över riktlinjerna tycker jag absolut att vi ska göra, säger Francisco Montero Carnot (S), ordförande i socialnämnden och ny ordförande i Nobrå.

Vid det möte han har varit med på upplevde han att de som var där tyckte att det var givande med informationsutbytet. Samtidigt är det dags att uppdatera riktlinjerna, något som har diskuterats i rådet. Att en arbetsgrupp tillsätts kan bara vara positivt, menar han.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa