Hen vill vara anonym eftersom det som händer inom Moderaterna just nu känns obehagligt.

– Sophia Jarl har en speciell ledarstil, något som börjar framträda allt mer. Många inom Moderaterna tycker inte att det är riktigt sunt.

Hen ger sitt stöd till allt som Fredrik Bergqvist sade i artikeln i Folkbladet i förra veckan; Hur Jarl styr med ”management by fear”, de tidigare gruppledarna som tycker att hon gör fel, hur tjänstemän i rådhuset och de andra alliansledarna drar sig för att kontakta henne.

– När det är så många som tycker så här, så är det något som är uppenbart fel. Då kan det inte vara alla andra det är fel på. Någonstans måste hon inse att det hon gör inte är bra.

Läs mer: M-bråk efter uteslutningen.

Läs mer:M-striden har spårat ur.

Mycket av probelamtiken ligger i att politikerna inte får framföra sin egen åsikt.

– Det sägs att det är högt i tak och ingen förbjuder en att ha en egen åsikt. Men om man säger vad man tycker så kan det bli väldigt obehagligt och man kan bli av med sitt uppdrag, berättar personen:

– Sophia Jarl skulle säkert säga att hon är rak och tydlig, men man känner sig väldigt dålig och vågar inte säga något mera.

Personen jämför det som nu händer lite med #metoo-kampanjen hösten 2017; Plötsligt börjar folk prata vad de varit med om och inser att de inte är ensamma.

– Folk har slutat och ingen har berättat vad de varit med om. Därför har det här kunnat fortgå. Men nu börjar allt fler prata med varandra, och då inser man att det är ganska många som blivit utskällda och tvingats sluta, säger hen.

Vad vill du då?

– Jag tror att Sophia Jarl har en personlighetstyp som är svår att ändra på. Men det jag önskar är att folk vågade säga vad de tycker, utan att riskera att bli av med sina uppdrag. Att någon lyssnar och reflekterar över det som sägs och för en dialog. Det skulle räcka för mig.

Men är det kul att vara politiker som det är nu?

– Jag vill inte sluta, jag vill inte lämna mitt parti. Men det som händer nu är bortom allt jag varit med om och det finns viktigare saker i livet. Men jag tycker om partiet och vill att det ska fungera normalt, därför stannar jag kvar.

En som lämnat partiet på grund av Sophia Jarl är Marianne Wigert. Hon hänvisar sitt utträde till Jarls ledarstil och beskriver hur människor blivit uppkallade till rådhuset för att läxas upp av Sophia Jarl.

– De som hänt Fredrik Bergqvist nu senast är jättebeklagligt. Jag vet flera som överväger att byta parti, säger hon.

Även hon beskriver hur tjänstemän i rådhuset drar sig för kontakt med Jarl och hur ingen i partiet vågar konfrontera henne för man är rädd att bli av med sina uppdrag.

– Se på omröstningen mot Fredrik senast, det var ingen som vågade gå emot, för då hade de rykt, säger Marianne Wigert.

I helgen polisanmälde Fredrik Bergqvist Sophia Jarl för ärekränkning, efter ett uttalande hon gjort i NT där hon sade att hon tidigare diskuterat Bergqvists ”samarbetsproblem” med de andra alliansledarna. Något samtliga av dem förnekar. Sophia Jarl vill inte kommentera detta mer än det hon sagt i NT: "Är det polisanmält får det hanteras efter de rutiner polisen har. I övrigt har jag ingen kommentar”.

På måndagen kommenterade även Christan Gustavsson, som sitter med i Östgötamoderaternas partistyrelse, händelsen. Han menar att Fredrik Bergqvist inte är partilös i fullmäktige eller utesluten ur Moderaterna – trots att partiet i Norrköping verkar vilja ge skenet av det. "De enda som kan fatta beslutet om uteslutning är partistyrelsen...Fullmäktigegruppen eller kretsstyrelsen har inget mandat att agera", skriver hand bland annat. Enligt Gustavsson kan Fredrik Bergqvist uteslutas ur kommunfullmäktigegruppen, men bara om han fått yttra sig först. "Vad jag förstår har det inte skett och beslutet bär därför ingen som helst formell kraft, utan får väl ber betraktas som en stadgevidrig styrkedemonstration mot en enskild person som inte givits chans att försvara sig. Det tycker jag förfärligt illa om, och trots den, så är Bergqvist fri att delta i gruppmötena även fortsatt", skriver han.