M-bråk efter uteslutningen

Moderaten Fredrik Bergqvist uteslöts ur fullmäktigegruppen efter ett möte i måndags. Fram träder en djup klyfta i Norrköpingsmoderaterna där Bergqvist nu kritiserar Sophia Jarls ledarstil.

6 mars 2019 16:41

Moderaten Fredrik Bergqvist har uteslutits ur fullmäktigegruppen efter en omröstning i fullmäktigegruppen på måndagen. Ärendet handlar enligt Fredrik Bergqvist om efterspelet till den interpellation om att förbjuda slöjbeklädda kvinnor i kommunens informationsmaterial som Moderaterna lagt och som presenterades av oppositionsrådet Sophia Jarl (M) förra onsdagen. Efteråt uppstod en diskussion där Fredrik Bergqvist gick ut i lokal media och kritiserade interpellationen men framförallt att den inte förankrats i fullmäktigegruppen innan den presenterats.

Fredrik Bergqvist bekräftar för Folkbladet att han röstades ner på det ihopkallade mötet och säger sig inte vara förvånad.

– Sophia Jarl har försökt få bort mig ett längre tag. Det här mötet kallades ihop i måndags på kort varsel och bestod väl av en allmänt uppskärrad grupp. Jag gick inte dit eftersom jag inte går på möten som kallas ihop sex timmar i förväg och dessutom visste vad det handlade om, det skulle bara leda till dålig stämning, säger Fredrik Bergqvist.

– Resultatet blev att jag nu ska lämna gruppen och kommunfullmäktige. Men jag tänker inte lämna fullmäktige utan är nu politisk vilde men fortfarande moderat. Gruppen har inte mandat att utesluta mig ur partiet utan det är länsförbundet och partistyrelsen som tar sådana beslut.

Fredrik Bergqvist skräder inte orden om tillvägagångssättet inför omröstningen och ledningen hos Moderaterna i Norrköping.

– Det är ett skämt men inte helt oväntat. Hela Sophias management bygger ju på "management by fear". Om du tittar lite i kulisserna så har hon ju de tre företrädande gruppledarna öppet emot sig, säger Fredrik Bergqvist.

– Jag är kanske ensam i gruppen men jag är långt ifrån ensam i partiet om att tycka så här. Hon är ju en katastrof för partiet, de andra allianspartierna vill inte ha med oss att göra och tjänstemän drar sig för att ta kontakt med henne.

Fedrik Bergqvist menar själv att han inte skrivit på någon kandidatförsäkran (se nedan).

– Det där är Sophias egen tolkning, säger Fredrik Bergqvist som tror att orsaken till uteslutningen är kretsårsmötet nästa måndag.

– Jag tror det är därför det är så väldigt viktigt att få bort mig innan dess – helst ur partiet också. Dom vill inte riskera att jag blir vald till något på kretsårsmötet, tror Fredrik Bergqvist som inte betraktar det här som utagerat.

Sophia Jarl menar att det här ärendet inte har med sakfrågan om slöjor att göra.

– Gruppen har inte diskuterat sakfrågan, det här handlar inte överhuvudtaget om det utan om att en ledamot brutit mot den kandidatförsäkran som våra ledamöter ställer sig bakom i och med att man sätter upp sig på fullmäktigelistan, säger Sophia Jarl.

– För att kunna uttrycka att fullmäktigegruppen inte har förtroende för en förtroendevald behöver två tredjedelar av gruppen uttrycka detta och så har varit fallet vid detta möte. Vi har följt de styrdokument och dom stadgar vi har och det finns väl dokumenterat att vi har följt det. Jag känner mig trygg i att det här har gått rätt till.

När det gäller kritiken mot hennes ledarstil och relationerna med de övriga allianspartierna vill inte Sophia Jarl kommentera den.

– Det får stå för honom. Jag har ingen anledning att gå i polemik utan konstaterar att fullmäktigegruppen med ett högt deltagande har fattat det här beslutet och det är vad jag kan förmedla, säger Sophia Jarl.

011-200 472

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa