När alla fått sina bilder och en liten pratstund så vidtog ett mer traditionellt torgmöte där kommunalrådet Karin Jonsson (C) ställde frågor till Annie Lööf inför valet till EU-parlamentet som avgörs på söndag.. Ett fyrtiotal människor stannade till och lyssnade på budskapen från Centerpartiet.

Annie Lööf inledde med att mana alla att rösta i det "ödesval" som väntar.

– Nationalistiska politiker och rörelser i flera av EU: s medlemsländer vill rulla tillbaka de samarbeten och framsteg som EU har bidragit till. Friheter som vi tagit för givna som till exempel oberoende media och domstolar, fri rörlighet för människor och en aborträtt på kvinnors villkor måste vi nu vara beredda att strida för igen, sa Annie Lööf.

Hon pekade på att nationalistiska krafter i Storbritannien redan lyckats få till ett utträde ur EU och hon varnade för utvecklingen i en del andra länder som Ungern och Polen.

Å andra sidan markerade Annie Lööf att samarbetet i EU har sina gränser.

– Många framförallt på vänsterkanten vill utveckla samarbetet till områden där vi ska sköta oss själva som till exempel den svenska arbetsmarknadsmodellen, sa Lööf.

Centerpartiets tyngsta egna frågor i valet kretsar runt klimat och mat.

– Vår parlamentariker Fredrick Federley har haft stora framgångar när det gäller gemensamma regler mot antibiotikaanvändning i djurhållningen i EU. Där går vi nu vidare med ett förslag om en europeisk djurhållningslag som utöver att skapa bättre djurhälsa också ger mer rättvisa villkor för de svenska bönderna, sa Annie Lööf.