Lili Stenmark har vid två tidigare tillfällen bokat Andras Norlén för ett "köksbordssamtal" på hennes galleri i Skärkind. Första gången fick Norlén ställa in på grund av ett sjukt barn i familjen hemma i Norrköping. Andra gången hade han hunnit bli vald till talman och satt fast i Stockholm i någon av de totalt sju talmansrundor som han genomförde med partiledarna under hösten och vintern. Men - som man säger - tredje gången gillt. På måndagen kom talmannen till Lili Stenmark för att berätta om "Riksdagen och talmansuppdraget". Föredraget fick flytta från Församlingshemmet och in till kyrkan för att alla skulle få plats. Jag bytte några ord med Andreas Norlén strax innan han började tala. Han var märkbart glad över det stora intresset som han valde att inte helt tolka som ett intresse för hans person.

– Jag har under hela den långa regeringsbildningen märkt av ett stort och stigande politiskt och konstitutionellt intresse från medborgarna. Väldigt många har följt med i alla turer, rundor och pressträffar som förevarit. Jag skulle även vilja säga att också irritationen över den utdragna processen växte ute i samhället. Därför är jag väldigt nöjd med att partierna äntligen började röra på sig och förändra sina positioner så att riksdagen kunde samla ihop sig och utse en statsminister, sa Andreas Norlén.

Efter drygt 130 dagar var alltså allt över. En statsminister var på plats, de nya statsråden var anmälda och regeringsförklaringen var uppläst i riksdagen. Strax innan den nya regeringen skulle gå till kungen på grundlagsenlig "skifteskonselj" så bjöd talman Andras Norlén de nyvalda på en enklare lunch. Under lunchen höll Norlén ett kortare tal där han - som ett sätt att skildra regeringsbildandets vedermödor - citerade ur den finske nationalskalden Runebergs diktverk om den tappre soldaten Sven Duva från mitten av 1800-talet. Sven Duva såg på sitt eget sätt till att lyda general Sandels order om att inte "släppa en djävul över bron." Ryssarna fick ge slaget förlorat men Sven Duva förblödde där på bron; skjuten mitt i hjärtat. Andreas Norlén citerade tre rader där diktaren beskriver Sven Duvas insats:

Han hade kämpat som en man, och striden, den var slut;

Han tycktes hava lagt sig nu att vila på sin lek,

Väl icke mera trygg än förr, men mycket mera blek.

Att talmannen väljer att jämföra sig med Sven Duva kan tyckas vara lite vågat. Det finns ju många möjliga läsarter av dessa diktrader. Men jag tror att valet av citatlitteratur framförallt säger något om hans djupa och personliga engagemang för att regeringsbildningen skulle gå i mål. Det säger också något om med vilket allvar han har tagit sig an uppdraget som talman; den svenska parlamentariska demokratins högsta ämbete som någon kan väljas till. Den enda som är över talmannen i rang är Kungen i sin roll som statschef.

Under sitt föredrag i Skärkinds kyrka berättade Andras Norlén om Sven Duva, om den "laddade" stämningen i riksdagen den 14 november då moderatledaren Ulf Kristersson förkastades som statsminister och om den glädje han kände då han en januaridag fick ett sms från Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt där denne berättade att V "trots allt" tänkte släppa fram Stefan Löfven som statsminister.

Andreas Norlén har suttit i riksdagen i tolv år för Moderaterna i Östergötland. Nu har han tagit av sig den moderata partinålen och helt gått in i uppgiften som opolitisk företrädare för riksdagen och för Sverige.

– Det var faktiskt lättare än vad jag trodde att gå ur rollen som partipolitiker. Jag hade väl i och för sig hjälp av att jag som nyvald talman direkt kastades in i mitt nya uppdrag där förmågan att föra förtroendefulla samtal med alla partiledare är A och O, sa talmannen till den stora publiken.

Andreas Norlén gillar att stå på scenen; det märks. Han talade avspänt om att "partierna har haft lite svårt att navigera i det nya landskapet som inte längre domineras av två block" och i hans anförande fanns flera folkbildande inslag om demokratin och om vårt styrelseskicks detaljer.

Till dånet av varma applåder tackade Lili Stenmark talmannen för besöket i Skärkind. Sin vana trogen gav Lili Stenmark en personligt utvald bok till Andreas Norlén.

– Jag vet ju att du är mycket intresserad av USA: s historia. Som lite balans så får du därför en bok om Sovjetunionens historia, sa Lili Stenmark till allmän munterhet i kyrkan.