Lärare riskerar psykisk kollaps

Två lärare beskriver hur en elev påverkar dem så mycket att det finns risk att de får en psykisk kollaps.

Det är två lärare på en skola utanför Norrköping som gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Där kan man läsa om en skolsituation som fullständigt urartat, vilket gjort att lärarna nu riskerar en psykisk kollaps.

Enligt anmälan handlar det om en elev som stör de andra eleverna så pass mycket att lärarna inte kan utföra sin roll som just lärare. Eleven har en resurs, men det hjälps inte, menar lärarna. Eleven svär och stör i klassrummet och när hen blir utvisad, tillsammans med sin resurs, fortsätter hen att störa utifrån korridoren. Allt detta har skett under en tid och gör det omöjligt för lärarna att undervisa.

Detta har lett till stress, frustration och sömnsvårigheter. Risk för sjukskrivning i närtid föreligger, enligt lärarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa