Landshövdingen: inför "enkla jobb"

Landshövding Elisabeth Nilsson vill se fler "enkla jobb" på den östgötska arbetsmarknaden. På så sätt ska klyftan mellan inrikes och utrikes födda minska.

20 augusti 2015 08:34

Som det ser ut just nu i länet ökar andelen arbetslösa som är födda utanför Sveriges gränser, medan allt fler som är födda i Sverige får jobb. Detta enligt uppgifter som Sveriges Radio Östergötland tagit del av. Landshövding Elisabeth Nilsson ser allvarligt på den ökade, och ökande, klyftan i samhället.

Hon kommer därför lägga fram ett nytt förslag när länets integrationsråd, där landshövdingen är ordförande och där bland annat politiska ledare och arbetsförmedlingen ingår, möts i september.

– Vi behöver fler enkla jobb, och fler praktikplatser. Både privata och inom offentlig sektor. Annars är risken stor att vi får en permanent hög arbetslöshet i vissa grupper, säger hon.

Kommunerna i länet har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete inom integration och Elisabeth Nilsson tror att hennes förslag kommer att landa väl.

– Jag uppfattar att det finns en öppenhet och en vilja att samverka. Men det krävs ett systematiskt arbete från olika parter. Vad är möjligt? Vilka medel måste finnas som stödsystem? Det kostar för alla arbetsgivare att anställa människor, oavsett om det är inom privat eller offentligt och de flesta vill anställa de som redan är kvalificerade, säger hon och fortsätter:

– Men finns det andra sätt som vi exempelvis kan organisera oss inom vården? Så att vi kan få fram arbetsuppgifter för de som inte har utbildningen eller kan språket?

Hon poängterar att arbetsförmedlingen redan i dag jobbar aktivt med det här. Den nya generaldirektören har gett ett tydligt uppdrag att arbetsförmedlingen aktivt ska diskutera detta med arbetsgivare. Men hon menar att det behövs ytterligare stöd ute i samhället.

– Det är viktigt att alla tar den här frågan på allvar och funderar på vad som kan göras. Vi har ett Östergötland i förändring vi måste våga diskutera nya grepp. Annars finns risken att vi får en tudelad arbetsmarknad och det är inte bra för något samhälle.

Elisabeth Nilsson har flera exempel på arbetsgivare som tagit sig an människor och där utvecklingen är stor.

– Man lär sig språket snabbare när man kommer ut på en arbetsplats. Först kanske det går lite stappligt, men sedan blir det bättre. Det finns olika stöd arbetsgivare kan få, som instegsjobb. Så att man vågar testa!

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson