Kvinnans kön blir 3D-modeller

Inom vården och sexualundervisningen råder det brist på tydliga bilder på hur kvinnors kön kan se ut och förändras. Det ska det bli ändring på nu – med 3D-modeller.

26 oktober 2017 15:00

Det är projektet ”Är jag normal?” som har beviljats stöd från östgötska innovationsinitiativet Visual Sweden. Syftet med projektet är att utveckla en ny visualiseringslösning för medicinska bilder, där interaktiva 3D-modeller ska visa variationer av såväl inre som yttre delar av kvinnans kön.

– Som det är i dag får barnmorskor får googla bilder på kvinnans kön, säger Louise Berg på hållbargetsföretaget Sibship, som kan se att det finns en efterfrågan på den här typen av material som nu kommer att tas fram.

Hon fortsätter:

– Det finns kulturella tabun kring kvinnans kön som vi ser har långtgående effekter. Skambeläggning av kvinnokroppen begränsar och ibland till och med skadar kvinnor fysiskt och eller psykiskt.

Tillsammans med forskningsinstitutet RISE Interactive och Petra Blom Andersson, samordnare mot hedersrelaterat våld och könsstympning vid Norrköpings kommun, bildar hon projektgruppen. De menar att en av de vanligaste frågorna som kvinnor ställer till barnmorskor och gynekologer, är om deras underliv ser normalt ut. Detta, bland annat som ett resultat av avsaknaden av tydliga bilder på hur kvinnors kön ser ut inom vården och sexualundervisningen.

Den idag dominerande källan som påverkar attityder om utseendet är i stället media, och i stor utsträckning även pornografiska bilder och filmer, som inte kan anses vara representativa för verklighetens variation, menar initiativtagarna.

– Vi vill utveckla visualisering utifrån nya perspektiv så som jämställdhet. När man ser tekniken med ”nya glasögon” så kan helt nya lösningar ta form. Vi tror projektet har god potential genom sin unika vinkel, den tvärvetenskapliga arbetsgruppen och närheten till användarna, säger Madeleine Kusoffsky på forskningsinstitutet RISE Interactive i Norrköping.

Tanken är att såväl en referensgrupp med unga, som de som är medicinskt kunniga, ska ta fram bilder på hur kvinnors kön ser ut.

– Det är viktigt att "slutmålsgruppen" känner att de kan relatera till modellerna som tas fram, förklarar Louise Berg.

Till sommaren finns förhoppningsvis en första prototyp framtagen. Sedan kommer modellerna att spridas inom vården, sexualundervisningen på skolor och på webben.

– Det är viktigt med tillgänglighet, att de finns där de unga finns, säger Louise Berg.

Men även äldre kvinnor kan behöva se hur könet ser ut.

– Man tänker att "det är så basic", men få vet vad de olika delarna heter, säger hon.

Man kan se en dokumenterad ökning av plastikkirurgiska ingrepp då kvinnor väljer att operera sitt underliv för att uppnå – enligt dem själva – ett ”normalt utseende”. Forskning varnar samtidigt om att vi vet för lite om vilka långsiktiga följder ingreppen kan få, samt att det uppstår en gråzon mellan plastikkirurgi och könsstympning.

Kvinnans kön varierar mycket i utseende, vilket både kvinnor och män har dålig kännedom om. Bilder och modeller som tar större hänsyn till variation har potential att motarbeta missuppfattningar om kvinnokroppen i samhället och behöver göras tillgängliga för flera olika aktörer.

– Visual Sweden ser mycket positivt på detta projekt då det inte bara innebär att en ny lösning tas fram, utan även tar sikte på de globala målen avseende jämställdhet, jämlikhet och en god hälsa för alla, säger Pia Lindström, ansvarig för området medicin inom Visual Sweden.

Är jag normal?

Inom projektet kommer interaktiva 3D-modeller som visar variationer av såväl inre som yttre delar av kvinnans kön att tas fram.

Anledningen är att det i dag saknas bilder på kvinnans kön inom vården och sexualundervisningen i skolan.

Modellerna ska tas fram av såväl unga som personer inom den medicinska professionen.

Bakom projektet står forskningsinstitutet RISE Interactive, hållbarhetsföretaget Sibship med Louise Berg samt Petra Blom Andersson, samordnare mot hedersrelaterat våld och könsstympning vid Norrköpings kommun.

Det är Visual Sweden som beviljat stöd till projektet.

Källa: Visual Sweden

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa