Krusenhof förfaller

Byggnaderna vid Krusenhofs gård på Malmölandet, används inte och stora värden riskerar att gå om intet.

9 mars 2019 15:00

Ägaren Norrköpings kommun, har försökt sälja gården, men inte lyckats hittills.

– Men huvudbyggnaden, ett flertal andra byggnader och den stora parken, är fortfarande till salu, säger Magnus Bengtsson, som är projektledare hos Norrköpings kommun för ett samordningsprojekt för Malmölandet.

Varför blev det ingen försäljning, när ni gick ut med annonsen för några år sedan?

– Vi hade nog bara någon intressent, men vi avbröt den diskussionen själva, för det fungerade inte med den intresserande köparen och de skyddsparagrafer som finns där vid Krusenhof.

– Det får bland annat inte fortsätta vara bostäder, eftersom det förekommer buller från industrier i närheten.

Vad händer just nu?

– Just nu är det ingen på kommunen som aktivt jobbar med försäljning av Krusenhof, eftersom det händer så otroligt mycket just nu på Malmölandet, att vi inte haft tid att tänka på försäljningen av Krusenhofs gård senaste tiden.

– Men jag vet att vi fortfarande gärna vill sälja gården för någon form av företagsverksamhet och då med möjlighet att förvärva gården och dess parkträdgård.

Och gården som lär vara 600 år gammal, är väl också av kulturhistoriskt intresse?

– Ja, absolut. Det handlar både om ett ekonomiskt och ett kulturhistoriskt intresse, när det gäller Krusenhofs gård. Bland annat finns ju en Sveriges första hissar i huvudbyggnaden. Vi tycker förstås det är väldigt synd att vi inte hittat någon ny användning av den här fina gården.

– För inget hus mår ju bra att stå oanvänt år efter år, utan att användas.

Ni har inte hittat någon kommunal användning heller?

– Nej, det har varit svårt att hitta någon användning över huvudtaget och detaljplanen medger som sagt inte bostäder, utan det är någon form av verksamhet vi vill få dit.

Finns det risk att Krusenhofs huvudbyggnad rivs till sist, om den får stå vidare och förfalla?

– Nej, det tror jag inte det finns någon risk för. Utan vi har fortfarande förhoppningen och målsättningen att någon köper Krusenhofs gård och rustar både huvudbyggnaden och den fina parken med alla fruktträd runt omkring huset.

– Jag kan väl nämna att det sista förslaget vi hade var att man skulle använda Krusenhof och dess parkmark, till att utveckla egna fröer, ungefär som Weibulls i Skåne. Men det där rann ut i sanden, eftersom vi inte lyckades hitta någon företagare som skulle varit intresserad av en sådan användning.

Finns det någon prissumma satt på Krusenhofs gård?

– Nej, vi har inte satt något pris och vi kommer givetvis inte att skänka bort gården, men vi är mest intresserade av att vi hittar någon som tar över gården och ser till att den sköts på ett bra sätt i framtiden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström