Moderaterna välkomnar beslutet att tillsätta Göran Lindgren som tillförordnad vd för det kommunala bolaget Upplev Norrköping. Lindgrens kompetens inom ekonomistyrning kommer vara viktig när bolagets ekonomiska svårigheter ska genomlysas, skriver man i pressmeddelandet. Där även Sophia Jarl uttalar sig i relativt skarpa ordalag.

– Jag har varit kritisk till att styrelseordförande Reidar Svedahl fick fungera som tf vd under ett antal dagar då han visade dåligt omdöme både gentemot styrelsen i samband med att Upplevs konkursmässiga ekonomi uppdagades, men även mot personal på sociala medier.

Bolaget ska nu upprätta en fullständig ekonomisk analys med anledning av bland annat Marvelutställningens dåliga resultat. Bolagets styrelse har under torsdagsförmiddagen möte för att påbörja detta arbete.

– Jag förväntar mig att samtliga styrelseledamöter tar detta på allvar och att vi alla får en fullständig bild av hur bolaget sköts och vilka förändringar som måste göras framåt. Även moderbolaget Norrköping Rådhus, som jag själv sitter i, måste ta ställning till Upplevs framtid, säger Sophia Jarl.