Kritik mot vårdcentral

Långa köer och trånga utrymmen och stor smittorisk! Det är grunden till att Helsa Vårdcentral Spiran i Norrköping anmälts till Patientnämnden.

15 mars 2019 10:22

Det är patienten Åsa-Stina Bengtsdotter, som står bakom anmälan. Hon tycker att kösystemet, som innebär stor smittorisk, bristande säkerhet och bristfälliga utrymningsmöjligheter för patienterna, är bedrövligt.

– Alla sjuka tvingas vara i det väldigt lilla väntrum prick kl 8:00 på morgonen, för att kunna få träffa en läkare! Det är för mig obegripligt varför inte tiderna kan bokas via nätet istället, som man ju numera kan göra för att boka tid till blodprovtagningen.

Så här skriver Åsa-Stina Bengtsdotter i sin anmälan till Patientnämnden:

”På min vårdcentral Spiran i Norrköping är det alltid knökfullt med patienter när man kommer på morgonen. Kö långt utanför lokalen. Alla som önskar en besökstid måste komma dit och stå och trängas för att få en besökstid. När man väl kommit fram till receptionen efter att ha köat en halvtimme får man sen besked att man ska sätta sig ner och vänta i en timme!! Detta fast det inte ens finns några lediga sittplatser".

– Medan man väntar hostar och fräser alla sjuka patienter överallt, så är man inte förkyld när man går dit, så blir man garanterat det efter denna frottering med baciller under så pass lång väntetid.

– Sett ur ett brandskyddsperspektiv är lokalen omöjlig att utrymma, med så mycket folk i, och så små dörrar! Sett ur arbetsmiljösynpunkt är arbetsmiljön för de som jobbar där bedrövlig!

– Mitt förslag är att man istället för detta dåliga kösystem bokar sina besök på nätet och kommer dit när det är ens tur.”

Alexandra Nistal, verksamhetschef på Helsa Vårdcentral Spiran framhåller att hon är oerhört stolt över det arbete alla medarbetare på Helsa gör varje dag, för att ge alla patienter hög tillgänglighet till den bästa vården.

– Syftet med drop-in-mottagningen är att öka tillgängligheten till god vård, säger hon. Vi har drop in till lättakut och bedömningsmottagning vilket innebär att patienter har möjlighet att träffa vårdgivare samma dag, oavsett besvär. Vi har även drop in till psykolog och kurator fyra dagar i veckan.

Att patienter ofta väljer att besöka vårdcentralen tidig morgon eller direkt efter lunch är ett vanligt förekommande mönster inom hela primärvården, menar hon.

– Vi jobbar utifrån att ständigt förbättra våra processer för att öka tillgängligheten för våra patienter samt säkerställa en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Exempel på detta är det digitala stödsystem Helsa har valt att införa i lättakuten samt ett avancerat kösystem som införs inom kort, som ger patienten tydligare information om aktuell köplats samt möjlighet till sms-avisering inför besöket.

– Det innebär att man som patient kan välja att lämna vårdcentralen och få besked via sms när det är sin tur.

Verksamhetschefen poängterar också att Helsa uppfyller krav på brandskydd enligt gällande lagstiftning.

– Helsa är även certifierat enligt ISO standarder 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Miljö) och OHSAS 18001 (Arbetsmiljö).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström