Kraftig hyreshöjning – hälften har flyttat

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Riksham AB gällande hyrorna för de brandskadade lägenheterna på Mamregatan i Hageby är nu avslutade.

27 augusti 2015 11:07

Parterna är överens om en hyreshöjning från ungefär 4900 till 7300 kronor för de nyrenoverade tvåorna på Mamregatan 2-12. Folkbladet har tidigare berättat om att flera av hyresgästerna oroades av att inte ha råd att bo kvar på grund av de kommande hyreshöjningarna. Nu har ungefär hälften av hyresgästerna flyttat. En av dem är Cecilia Rydqvist.

– Jag förstår inte hur de kunde få igenom det här och för de som inte redan bodde där kommer det att bli ännu dyrare, säger hon.

Själv har Cecilia Rydqvist nu flyttat till Limmaregatan som ligger i närheten och berättar att det har varit en påfrestande tid sedan branden som utbröt våren 2013.

– Det har tagit tid att reparera mig. Först var det branden och sedan var det allt jobb med att magasinera allt inför saneringen, men att sedan behöva flytta på grund av andra orsaker hade jag ju inte räknat med, men nu har jag en hyra på 5170 kronor. Det är lite skillnad jämfört med 7300 kronor, det hade jag inte klarat.

En höjning av hyrorna till 7300 kronor har Hyresgästföreningen under förhandlingarna med Rikshem tidigare sagt nej till, men Anita A:son Landegren, ordförande i Hyresgästföreningen i Norrköping, tycker ändå att man har nått en viss framgång trots att resultatet innebär att många inte längre har råd att bo kvar.

– Jag har inte exakt koll på hur många som har valt att inte flytta tillbaka, men det kanske är hälften ungefär, säger Anita A:son Landegren och förklarar att hyrehöjningen inte bara gäller lägenheterna i den brandskadade fastigheten utan att den omfattar omkring 400 lägenheter som är i behov av renovering eftersom fastigheterna som byggdes på 1960-talet är gamla och nedgångna.

Hyrorna kommer nu att höjas etappvis under tre år och under de två första åren blir det inga generella höjningar, så det är först efter tre år som den nya hyran kommer att ligga på 7300 kronor och det är något som Anita A.son Landegren framhåller som positivt ur hyresgästernas synvinkel.

– Hyresgästerna har fått vara med och påverka så att det har blivit en annorlunda infasning som inte blir så kännbar de första åren. De hade som önskemål och smärtgräns där 5500 var ett belopp som uttalades och där har vi nått fram. Nu vet man vad hyran blir under de två första åren, så att det inte kommer några överraskningar. Visst det är mycket pengar, det tycker vi alla, men det här gör att man får lite längre tid på sig så att man inte agerar panikartat. Man landar i verkligheten lite mjukare, säger Anita A:son Landegren som anser att man måste renovera eftersom det är nedgånget och slitet. Den som kommer utifrån och inte tidigare bott i de aktuella lägenheterna får en hyra på 7300 kronor direkt utan någon infasning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Robert Svensson