Det var en stram budget som klubbades den 17 december vilket innebar indragna pengar för både ett och annat projekt. Men nu har samhällsbyggnadskontoret sökt statsbidrag från Trafikverket för några av de infrastrukturprojekt som ligger några år fram i tiden.

– Det här är projekt som finns med i investeringsbudgeten men som blivit nollade i den budget som togs i december. Det finns inte pengar just nu, berättar Anna Wejde, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret, Mark och infrastruktur.

Det handlar om infrastrukturprojekt som syftar till att förbättra möjligheterna att cykla, gå och åka kollektivt i Norrköping. Häribland finns gång- och cykelbro i Inre hamnen, spårväg till Vrinnevi; spårväg mellan Södertull och Ljura (Ljuralänken) samt Västra promenaden. Alltså stora och dyra projekt som är inplanerade mellan 2021 och 2024 i tid.

– Det är ju stora pengar eftersom dessa bidrag handlar om 50 procent statlig medfinansiering, vi söker dessa från Trafikverket årligen men nu har vi ju en sådan situation att politiken har lagt en nollbudget på det här. Då går vi ut med detta pressmeddelande så det blir tydligt att det är samhällsbyggnadskontoret som söker, förklarar Anna Wejde för Folkbladet.

De här bidragen kan sökas under vår eller höst.

– När vi som nu söker under vårfönstret brukar ett svar komma till midsommar och det skulle innebära att politikerna har ett bra underlag inför budgetbeslutet i höst, bedömer Anna Wejde.