Kommunen tar hjälp av lärarstudenter

För att få skolverksamheten att fungera under rådande coronatider tar nu Norrköpings kommun hjälp av lärarstudenter. "Vi hoppas att de ska bli en bra resurs", säger Kajsa Andersson Lundblad, på Norrköpings kommun.

Speciella tider kräver speciella åtgärder.

Region Östergötland meddelade förra veckan att läkarstudenter vid Linköpings universitet kan komma att hjälpa till med rådgivning hos vårdguiden eftersom det är hårt tryck på telefonlinjen just nu med anledning av coronaviruset.

Norrköpings kommun vidtar nu en liknande åtgärd för att säkra upp med lärarpersonal under coronakrisen.

– Vi förebereder oss på att det är en hel del personal som kan bli frånvarande på grund av sjukdom. Varje dag tar vi reda på hur läget är på enheterna och stämmer av andelen sjuka elever gentemot andelen sjuka lärare. Just nu är läget inte så ansträngt men vi förbereder oss på att det kan bli det framöver, säger Kajsa Andersson Lundblad, chef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Norrköpings kommun.

 

I fredags gick kommunen ut med en förfrågan till lärarstudenter om de var intresserade av att skriva upp sig på deras vikarielista och villiga att ställa upp och hjälpa till i skolverksamheten under den här tuffa tiden.

Det gäller hela verksamheten, från förskola upp till gymnasiet.

– Vi har ett väldigt bra samarbete med LiU och nu har vi gett våra studiestödjare i uppdrag att höra med lärarstudenterna hur de ställer sig till att gå in och hjälpa till i det här läget. Vi söker studenter som är intresserade och har erfarenhet av att undervisa barn och unga, säger Kajsa.

 

Gensvaret har varit stort. 

På onsdagen hade 60 studenter anmält sitt intresse och kommunen har därför valt att stänga ner för ytterligare ansökningar.

– Det här visar prov på ett gott samarbete mellan LiU och vikariebanken. Det är det som har gjort det här möjligt. Vi hoppas att de här studenterna ska kunna bli en bra resurs och det här kan bli en nyttig erfarenhet för dem som gör att de blir bättre lärare på sikt. 

 

Tre studenter har redan nu gått in och hjälpt till i verksamheten och om nu behovet ökar de närmsta veckorna så finns en resursbank att ta till.

– Svårast med resurser har vi på de mindre enheterna och det gäller både förskola och vanlig skola. Är ett par stycken borta där blir det genast väldigt kännbart, medan det är lite lättare att hantera om någon saknas på de större enheterna, säger Kajsa Andersson Lundblad.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa