Kommunen möter företagare digitalt

Med ambitionen att hitta gemensamma vägar framåt, skapar kommunen digitala möten med näringslivet.

Inget är sig likt i dessa tider och ingen vet vad som väntar oss. Men det händer mycket redan här och nu, och för att upprätthålla en så nära kontakt som möjligt med Norrköpings näringsliv, har Norrköpings kommun infört digitala dialogmöten. 

 

Under onsdagen höll kommunens näringslivsavdelning det första stora digitala mötet med politiker, tjänstemän, Östergötlands landshövding Carl Fredrik Graf och representanter från banker och företagarorganisationer. Över hundra personer deltog under mötet.

– Vi arbetar just nu för att på bästa sätt hålla täta kontakter med näringslivet, och i de kontakterna även möjliggöra för så många som möjligt att enkelt nå fram med sina synpunkter. Ambitionen är att hitta gemensamma vägar framåt, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivet.

 

Utöver bankernas lägesbeskrivning, presenterades även en sammanfattning av nationella stödpaket, samt även kommunens stödpaket. Under mötet kunde alla skriva in sina frågor i en chatt.

– Många ställde frågor och utöver det som sades under själva webbinariet kommer vi även att samla alla frågor och svar och publicera dem på kommunens webbplats norrkoping.se nu under veckan. Det ger oss tydliga indikationer på vad vi från kommunens håll bör fokusera på i vårt arbete för att kunna stötta kommunens näringsliv i den här utmanande situationen, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.

Nästa inplanerade möte hålls på måndag med livsmedelshandlare i Norrköping. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa