Kommunalråd lugnar företagarna

Företagsvänliga – och varsamma med skattebetalarnas pengar. Det är inriktningen från politikertoppen, enligt kommunalråd Reidar Svedahl (L).

11 januari 2019 17:00

Han klargör med en gång att det inte finns några planer på att utöka kommunala verksamheter. Men:

– Fast jag är borgerlig så finns det vissa verksamheter som kommunen utför minst lika bra, om inte bättre, än privata bolag. Ta lunchrestaurangen på Loius de Geer till exempel. Jag var vd där när den drevs privat. Det var dyrt för skattebetalarna, för då fanns det inte alls samma samordningsvinster som det gör nu. Det är knappast borgerligt att hellre välja ett dyrare alternativ för skattebetalarna. Visst, det gynnar ett företag, med inte skattebetalarna, exemplifierar han.

Men förstår du ändå oron som finns? Finns något inriktningsbeslut från er politiker?

– Det enda uttalade uppifrån är att vi ska vara företagsvänliga och varsamma med skattebetalarnas pengar.

När det gäller Nodras beslut tänker han att det säkerligen fattats på kloka grunder. Värre vore det om bolaget struntat i sophanteringen och låtit hushållen få ta hand om den själva.

Men nu finns ju förslag på att ta över hela inhämtningen?

– Något sådant beslut är inte fattat, och det är värt att se över många gånger, säger Reidar Svedahl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa