Det sista hopp som Kolmårdsvind ekonomisk förening hade, att mark- och miljööverdomstolen skulle ta upp ärendet, släcktes på fredagen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade då att den inte ger prövningstillstånd.

Därmed står mark- och miljödomstolens avgörande, nej till vindparken vid Marviken, fast.

Kolmårdsvind, som ingår i ett konsortium tillsammans med Hyresbostäder och Wind4shore, ville bygga en vindpark i Bråvikens skärgård, vid Marviken.

Mark- och miljödomstolen slog i sin dom i november fast att det skulle skada riksintressena för naturvård och friluftsliv. Kolmårdsvind överklagade, men mark- och miljööverdomstolen anser att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd.