När Socialdemokraternas verkställande utskott nu presenterat S-nomineringarna till Sveriges Kommuner och Landstings valkongress tisdagen den 19 mars får två östgötar fina placeringar.

Regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S) från Norrköping föreslås bli ordinarie ledamot i sjukvårdsdelegationen och Lena Micko (S) från Linköping kvarstår som Socialdemokraternas toppnamn och föreslås bli vice ordförande.

– Det känns spännande att få jobba med sjukvårdsfrågorna på nationell nivå. Sjukvården är en grundbult i välfärdssamhället som vi alla är beroende av någon gång i våra liv. Jag ser fram emot att få vara en del av arbetet med att utveckla den svenska vården, säger Kaisa Karro (S), regionstyrelsen ordförande i Region Östergötland.

– Det är viktigare än någonsin att skapa fortsättningar för en fortsatt hög välfärd i hela vårt land. Jag kommer att fortsätta driva på arbetet för rätten till heltid. Heltidsarbete leder till ökad jämställdhet och en viktig faktor för att klara välfärden framöver, säger Lena Micko (S).