Jarl: Rakt nej till tiggeri är bättre.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) är mycket tveksam till att ge formella tillstånd att tigga i Norrköping.

12 augusti 2019 18:45

Under måndagen har politikerna i Norrköpings kommunstyrelse diskuterat tiggerifrågan. Folkbladet har intervjuat kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) som med stöd av den styrande Kvartetten - utöver S även L, C och KD - vill att Norrköpings kommun ska införa ett tillståndsförfarande för tiggeri. Tillståndsmodellen har nyligen (1/8) införts i Eskilstuna kommun. I sammanfattning innebär modellen att den som tigga i kommunen ska ansöka om ett tiggeritillstånd för en viss plats hos polisen, kunna identifiera sig, betala en avgift (i Eskilstuna 250 kronor för tre månader) och i övrigt uppfylla de villkor som finns i tillståndet. Den som ansöker kan således både få ett ja och ett nej på sin ansökan om att tigga.

Sverigedemokraterna lämnade för ungefär ett år sedan in en motion med förslaget att Norrköpings kommun borde införa just en sådan tillståndsmodell som Eskilstuna vid den tiden avsåg att göra och som kommunen senare fick förvaltningsrättens tillstånd att införa. Hur S och övriga partier ställer sig till SD: s motion - ska den bifallas, anses som tillgodosedd, eller avslås - är enligt flera av Folkbladets källor ännu en öppen fråga för flera partier. Folkbladet har tidigare intervjuat Vänsterpartiets gruppledare Nicklas Lundström om tiggerifrågans utveckling i Norrköping. Enligt honom är det självklart att V säger nej till införande av tiggeritillstånd: "Detta är billig högerpopulistisk plakatpolitik som bara syftar till att locka väljare från extremhögern", sa Lundström till Folkbladet på måndagen.

Moderaternas oppositionsledare Sophia Jarl säger nu till Folkbladet att frågan om tiggeritillstånd är "komplicerad."

– Frågan är hur tillståndet om att tigga ska tolkas. Innebär det att tiggeri legitimeras som försörjningsform? Blir tiggare erkänt som ett yrke som vilket som helst givet att det utförs enligt de tillstånd som myndigheten givit?, frågade sig Sophia Jarl.

Hon och den moderata kommunstyrelsegruppen "lutar för nu" åt att rösta nej till förslaget om tiggeritillstånd.

– Det är inte en värdig försörjningsform. Det vore mycket rakare och ärligare att tillstå att vad det handlar om här är att kommunerna - eftersom den nationella politiken är handlingsförlamad i frågan - ska få en möjlighet att säga nej till tiggeri på vissa platser i kommunen. Den modellen finns i den skånska kommunen Vellinge och det är åt det hållet vi borde gå, sa Sophia Jarl.

I slutet av denna månad ska kommunstyrelsens partier och ledamöter fatta beslut i frågan om tiggeritillstånd. Kommunfullmäktigemötet i slutet av september avgör tiggeripolitikens fortsatta turer i Norrköping.

– Som sagt är vi tveksamma och vi kommer att göra vad vi kan för att istället få stöd för Vellingemodellen, sa Sophia Jarl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson