IVO kritiserar Norrköpings kommun

Den tolvåriga flickan berättade för skola och socialtjänst att hon och syskonen blev kontrollerade och slagna hemma och att de inte fick umgås med svenska vänner. Ändå ingrep inte socialtjänsten – och flickan fördes utomlands. Nu riktar IVO kritik mot Norrköpings kommun.

2 juli 2018 09:53

Detta hände för drygt ett år sedan och i dag är det ingen som vet var flickan är. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är kritisk till hur socialtjänsten i Norrköping agerat. Enligt IVO fanns tydliga tecken på hedersrelaterat förtryck varför socialtjänsten bland annat borde ha startat en utredning om behovet av skydd och stöd.

Det var i februari förra året som socialtjänsten fick in en anmälan från en vikarierande rektor på en skola i Norrköping. En tolvårig flicka hade berättat att hon blev slagen av sin pappa och att hon inte vågade gå hem efter skoldagens slut. Socialtjänsten ska då ha gjort bedömningen att flickan var i behov av omedelbart skydd. Pappan, som väntar på sin dotter varje dag utanför skolan, blev då uppringd av socialtjänsten som informerade honom om att de skulle prata med flickan. Detta kritiserar IVO, som menar att detta samtal borde ha ägt rum utan att pappan informerades.

I hela ärendet borde socialtjänsten ha haft ett tydligare fokus på flickans utsatthet och arbetat för att skydda henne, anser IVO. Enligt skolpersonal försökte personal från socialnämnden att övertala flickan om att följa med sina föräldrar hem efteråt. Detta tillbakavisar socialtjänsten. Flickan gick med på att träffa föräldrarna tillsammans med personalen.

Flickan ska även ha berättat för en lärare att hon mådde dåligt på grund av hemsituationen, hon och syskonen blev slagna och pappan hade hotat med att sälja allt och ta henne till hemlandet. Han kontrollerade även vem hon umgicks med. Hon kände sig jagad. Vid ett möte som skulle ske mellan föräldrarna, dottern och socialtjänsten uteblev flickan då pappan ringde och sa att flickan inte ville. Mötet slutade med att man bokade tid för hembesök och barnsamtal. Eftersom flickan berättat att hon och hennes syskon blev slagna hemma, borde socialtjänsten ta gjort en bedömning att de var i behov av omedelbart skydd.

Enligt socialtjänsten bedömde de att föräldrarna var "oroliga" och behövde vägledning i att hantera sin dotter och att de inte alls hade någon känsla av att flickan behövde skyddas från sina föräldrar. IVO anser att socialtjänsten i och med detta agerande haft ett allt för starkt föräldraperspektiv. Någon vecka senare fick skolan veta att flickan rest utomlands med sin mamma. Ytterligare ett par dagar senare fick de veta att pappan skrivit in flickan på en skola utomlands. Varken socialtjänsten eller IVO vet var flickan befinner sig i dag. IVO kommer att följa upp socialtjänstens arbete med våld i nära relationer under hösten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa