Inga tillstånd att tigga

Det blir inga tiggeritillstånd i Norrköping. Det står klart sedan de fyra styrande partierna i Kvartetten haft möten med sina fullmäktigepolitiker på måndagskvällen.

20 augusti 2019 09:58

– Vi har haft en omfattande och bra debatt om tiggeriet i vår fullmäktigegrupp. Många är på olika grunder kritiska till en modell där polisen ger tillstånd att tigga. Vad jag förstår har det varit liknande debatter i de andra partierna, säger Lars Stjernkvist (S) och kommunstyrelsens ordförande till Folkbladet.

Under förra veckan kommenterade Lars Stjernkvist i positiva ordalag det system med tiggeritillstånd som började gälla i Eskilstuna den första augusti i år. Sverigedemokraterna i kommunen lade redan för ett år sedan en motion med kravet att Norrköping skulle införa Eskilstunamodellen.

– Vi kommer nu att yrka avslag på den motionen, säger Stjernkvist.

Motiven för att yrka avslag är enligt Stjernkvist att motionen kräver att tillstånden ska införas på en gång.

– Vi har i stället enats om att avvakta händelseutvecklingen i Eskilstuna och i andra kommuner innan vi fattar några beslut. Det ursprungliga syftet står dock fast. Vi vill hitta humana och effektiva sätt att få reda på vilka personer det är som tigger i Norrköping, säger Stjernkvist.

Enligt honom är det viktigt att veta vilka tiggarna är för att kunna vända sig till deras hemkommuner och påtala att de har kommuninnevånare "som far illa i Norrköping."

Stjernkvist vill inte dölja att den omfattande kritiken - bland annat från det socialdemokratiska ungdomsförbundet - har bidragit till att frågan om tiggeritillstånd nu skjuts på framtiden.

– Det ligger en hel del i kritiken förstås. Vi vill ju inte att tiggerifrågan privatiseras till de enskilda tiggarna. Varje människa har förstås ett eget ansvar men vår samhällsmodells styrka är ju att vi också har ett gemensamt ansvar för varandra. Om en person från till exempel Eskilstuna lider nöd här i Norrköping så hjälper vi ju den personen hem till Eskilstuna för att få hjälp. Något liknande behövs ju för EU-migranterna, säger Lars Stjernkvist.

Sverigedemokraternas motion om tiggeritillstånd ska diskuteras och beslutas på fullmäktigemötet i slutet av september. Med tanke på vad som hörts från oppositionspartierna så ter det sig för stunden som så att motionen kommer att avslås med bred majoritet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa