Ifrågasatt opartiskhet

Turerna kring överklagandet av domen mot HP-hjälpen går vidare. Nu visar det sig att lagmannen kan ha diskuterat målet offentligt och tagit ställning långt innan försvaret hållit sina slutpläderingar.

19 mars 2019 06:55

Det är i alla fall vad två av medlemmarna i HP-hjälpens advokater skriver i sina kompletteringar.

När det kom till advokat Mikael Abrahamssons kännedom att en annan advokat i samband med en föreläsning på Juristklubben i Norrköping den 15 november, hade ett anmärkningsvärt samtal med den tidigare lagmannen vid Norrköping Lars-Gunnar Lundh, som också var ordförande i förhandlingen, bad han advokaten skriva ner samtalet mellan honom och Lars-Gunnar Lundh.

”Efter föreläsningen kom dåvarande lagmannen, Lars-Gunnar Lundh (”LG”), och slog sig ner vid vårt bord. Efter ett tag frågade LG, såsom jag förstod det, en annan anställd om hon kunde köra till Linköping under morgondagen. Av LG:s fråga livades mitt minne upp och jag kom på att LG hade ett pågående brottmål gällande påstått fusk i samband med högskoleprovet". Därefter utspelade sig följande samtal, med reservation för att advokatens minnesbild inte är komplett såhär några månader efter händelsen.

Advokaten: ”Ja just det, du har målet med högskolefuskarna; eller ja påstådda högskolefuskarna.”

LG: ”Ja påstådda får man ju säga” *skratt*

LG: ”Nu har något ljushuvud (eller motsvaranden uttryck) av försvararna kommit på att det är dubbel straffbarhet eftersom de kan bli avstängda från högskoleprovet (Möjligen sa han högskolan) och de andra har hakat på.” *skratt*

Advokaten: ”Jag antar att du bara skrattar för att invändningen var så kreativ och inte för att du tagit ställning i saken?”

LG: ”Ja kreativ måste man ju säga att den var!” *skratt*

LG: ”Sedan har alla tre varsin egen invändning så det kommer ju ta flera sidor att skriva bort.” *skratt*

Advokaten tycker samtalet var anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av att ett annat fall återförvisats av hovrätten till följd av åtminstone liknande omständigheter.

Han skriver även att han under den tiden han satt ting inte skulle ha yttrat sig till utomstående eller part då det kan bringa tvivel kring domstolens opartiskhet.

Men lagmannen är tvärsäker på att han inte gjort något som kan äventyra tingsrättens opartiskhet.

– Jag har självklart inte diskuterat utgången eller målets innehåll, säger Lars-Gunnar Lundh, nu lagman vid tingsrätten i Västmanland.

Advokaten som han fört samtalet med har avböjt att kommentera.

Norrköpings juristklubb är en sammanslutning för jurister verksamma på domstolar, myndigheter, advokatbyråer med flera arbetsplatser i Norrköpingsområdet. Juristklubben anordnar varje år 5-7 sammankomster med föredrag av intressanta föreläsare inom juridikens område.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -