Ideologisk och tydlig

En samspelt och musicerande ensemble är den stora behållningen i Woyzeck. 1800-talspjäsen är full av politiskt sprängstoff som kan fälla vilken regering som helst.

14 augusti 2014 13:35

Den annorlunda teatersalongen på Galleri NP33 har utnyttjats väl i årets uppsättning. Scenen är en cirkusmanege som fungerar perfekt som spelplats för detta mycket aktuella men likväl skruvade drama. Den filosofiskt lagde Woyzeck föraktas och ses som galen på grund av sin fattigdom. Samtidigt får överhetens män bete sig hur de vill mot både honom och hans familj utan att riskera stämpeln som galningar. De blir istället uppburna och hyllade av varandra. Idag hade kanske denne Woyzeck likväl kunnat vara en utförsäkrad småbarnsförälder inom FAS 3 som hela dagarna får tillfredställa överheten genom att måla om redan målade stolar.

Norrköpings Teaterkompanis ensemble tycks fullt medvetna om pjäsens budskap och det är uppsättningens största behållning. Att pjäsen analyserats av alla skådespelare är en förutsättning för att publiken också ska se det politiska och kopplingarna till vår egen tid. Teater handlar som bekant om att förmedla känslor och det lyckas ensemblen med mycket bra.

Uppsättningen är inte bara ideologisk vad gäller pjäsens tematik och handling. Den är minst lika tydlig som teaterpolitiskt ställningstagande. Det är ensemblen som gör pjäsen och de enskilda skådespelarna är alla lika väsentliga för berättelsen. Tydligast blir det när alla förenas i sång och musik. Där och då blir alla roller en enhet och ett kollektiv som tillsammans skapar tydliga känslobilder som förstärker handlingen på ett effektivt sätt.

Joakim Malmberg spelar en vilsen och grubblande Woyzeck med många karaktärsdrag gemensamma med Hamlet. Han försöker komma in i texten men här blir också uppsättningens svagheter tydliga. I viljan att skapa en genomarbetad helhet med tydliga budskap och medvetna uttryckssätt tycks regissören ha glömt bort texten. Uppsättningen hade tjänat på en regissör som gjorde skådespelarna uppmärksamma på hur replikerna levereras. För även om avsikten är att skapa en organisk och levande föreställning där allt hakar i varandra så måste alltid ordet vara det högst prioriterade. Utan en väl skulpterad dialog försvinner nu delar av den tydlighet som i övrigt är uppsättningens styrka.

Teater

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!