iCreate utan avtal

Efter att Martin Andreae, kommundirektör och Veronica Höijer, som handlägger ärendet, på måndagskvällen träffat Patric Hedén, ägare till iCreate har kommunen begärt in mer information.

20 mars 2018 16:00

– Vi har ett uppdragsavtal med en överenskommelse på ett år i taget, en och en halv miljon kronor är utbetalda och vi inväntar nu en rapport som ska inkomma i dagarna. Därefter ska jag tillsammans med kommunstyrelsens ordförande bestämma om vi ska underteckna ett nytt avtal, vilket möjliggör utbetalning av 500 000 kronor fram till september 2018. Tidigare avtal har visats upp i kommunstyrelsen och man har gett mig uppdraget att skriva under, säger Martin Andreae.

– Vi har ännu inte bestämt hur den formella ordningen ska vara denna gång. Inför varje utbetalning begär kommunen in rapporter och har möten med iCreate för att kunna följa upp verksamheten.

Det nuvarande avtalet med iCreate gick ut den 28 februari, så i nästan en månad har projektet varit avtalslöst.

Varför har inte frågan om ett nytt avtal avgjorts innan det gamla gick ut?

– Kommunen betalar inga pengar innan vi har ett nytt avtal och har granskat verksamheten, så gör vi alltid, säger Martin Andreae.

Veronica Höijer säger efter mötet att den information man fått ger en väldigt fin vink om vad iCreate lyckats med, något som inte är helt enkelt att läsa sig till i de två verksamhetsrapporter som hittills lämnats in.

Moderata oppositionsrådet Sophia Jarl har under projektets gång haft flera invändningar, bland annat när det gäller mätbarheten i verksamhetsrapporterna.

– Hur ska man kunna mäta till exempel måluppfyllelser när man plockar in nya deltagare, av de tio så kan många av dem ha bytts ut under tiden. Man kan inte heller se hur pengarna har används och vem som fått del av dem. Dessutom skulle jag vilja att man redovisade drogtester, vilka som deltagit i praktik eller studier och så vidare, säger Sophia Jarl.

Sophia Jarl har inte gjort någon hemlighet av att hon är och har varit väldigt tveksam till att jobba på det här sättet.

– Avhopparverksamhet bygger på samarbete, här vill man inte ha kontakt med polisen.

Rättelse: Veronica Höijer visste mycket väl vad mötet med iCreate under måndagskvällen skulle handla om, det hon inte hade koll på rak arm om var ägarstrukturerna. Folkbladet ber om ursäkt för missförståndet i måndagens artikel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa