Malin Gren Landell arbetar mycket med elevhälsa och skolfrånvaro, har gett ut flera böcker och lett en statlig utredning om skolfrånvaro.

– Jag är så glad att ha blivit nominerad till ett pris som uppmärksammar arbete för människors utveckling. Att få arbeta med att skapa en skola som elever känner sig motiverade att gå till känns verkligen jättebra och att på det här sättet bli uppmärksammad för det arbetet ger ju verkligen en signal om att det är viktigt, säger Malin Gren Landell.

Malin Gren Landell utbildade sig till psykolog i Uppsala 1994 och senare till psykoterapeut. Därefter har hon arbetat i närmare tjugo år på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping. 2010 disputerade hon med en avhandling om social rädsla och blyghet hos barn och ungdomar.

Hon anställdes i Norrköping under 2018.

– Det är jättekul och symboliskt och ett viktigt erkännande att Malin är nominerad till ett så fint pris. Malin och den kompetens hon besitter inom det komplexa området kring problematisk frånvaro och närvarofrämjande arbete är mycket värdefull för vår organisation, våra verksamheter och framför allt för våra elever, säger utbildningsdirektör Sofie Lindén.

I Norrköping jobbas det med närvaroansvariga på alla skolor och efter årsskiftet startar ett tvåårigt utvecklingsarbete med fokus på ett stärkt närvarofrämjande arbete.

I år har totalt har 23 nomineringar kommit in och tre finalister presenteras i februari. Prisutdelningen sker den 28-29 mars i Stockholm.