Höglund nekas bli medlem i (S)

Han var chockad och satt under press när han skrev på – och ångrade sig. Men då var det för sent och nu nekas Robert Höglund nytt medlemskap i Socialdemokraterna.

3 februari 2015 11:17

– Vi vidhåller det beslut som togs den 12 januari där vi uppmanade Robert Höglund att gå ur partiet, säger Kikki Liljeblad, ordförande för Socialdemokraterna i Norrköping.

Robert Höglund är på många sätt ångerfull.

– Det dummast jag gjort var att skriva på, men jag var lite skakis och kände mig pressad.

Och så ansökte han om att utträdet skulle tas tillbaka.

– De (arbetarkommunen, reds anm.) hade ett möte i fredags där de beslutade att neka mig att bli medlem igen, säger Robert Höglund.

Själv tycker han att bli fråntagen sina partipolitiska uppdrag var ett tillräckligt kännbart straff.

Det är massor av människor som hör av sig till mig varje dag, inte för att de håller med om det jag skrev i insändaren, utan för att de är upprörda över hur jag blivit behandlad av partiet, säger Robert Höglund.

Nu tror han att behandlingen av honom kommer att slå tillbaka mot partiet.

– Det kommer att drabba dem själva eftersom de förlorar sympatier, säger Robert Höglund.

Han menar att han har vissa kunskapsbrister, men att han aldrig menat att dra alla muslimer över en kam och inte heller har något emot muslimer.

– När Vilks gjorde sina rondellhundar protesterade jag mot att de hånade profeten Mohammed, men då rörde det sig om stor konst, det verkar vara en annan sak när jag skriver en insändare där jag dryftar några tankar, säger Robert Höglund.

Han berättar också att han blivit inbjuden av Ibrahim Mohsen från Palestinagruppen i Norrköping för att få en större kunskap om muslimer och islam. Men frågan är om den nya kunskapen gör någon skillnad för hans chanser att kunna bli medlem i Socialdemokraterna.

– Jag har inte uppfattat att han gjort "avbön" och han har haft fler tillfällen på sig att ge sin syn på saken, men han har inte ändrat ståndpunkt, säger Kikki Liljeblad.

Hon poängterar att hela styrelsen stod bakom beslutet, men säger även att om det framkommer nya uppgifter kan man komma att förnya diskussionen.

– Det här handlar inte om just muslimer, det är generaliseringen - det kunde varit judar, homosexuella eller medelålders män. Det Robert Höglund ger uttryck för är inte förenligt med socialdemokratiska värderingar, säger Kikki Liljeblad.

Att "Affären Robert Höglund" slår tillbaka mot partiet och får dem att förlora sympatier tror inte Kikki Liljeblad.

– Det är viktigt att markera när någon uttalar sig kategoriskt.

Nu är det partiets uteslutningskommission som får ta det slutgiltiga beslutet om Höglunds medlemskap.

Bakgrund

7/1: Robert Höglunds insändare publiceras i Folkbladet.

9/1: Styrelsen beslutar att Höglund ska fråntas sina politiska uppdrag.

10/1: Höglund intervjuas i Folkbladet.

12/1 Höglund uppmanas att avsäga sig sitt medlemskap i socialdemokraterna.

28/1: Höglund vill återta sitt utträde ur partiet.

30/1: Höglund nekas nytt medlemskap.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -