"Händer inget så höjer vi beloppet"

Vite är det främsta påtryckningsmedel kommunen har för att få folk att städa sina ovårdade tomter. "Händer inget så höjer vi beloppet", säger Marita Eriksson, enhetschef på samhällsbyggnadskontoret, plan och bygg.

23 mars 2019 17:00

Folkbladet berättade i fredags om att en markägare dömts till 50 000 kronor i vite för att personen inte städat bort skrotbilar, bildäck och annat bråte som varit utspritt på en tomt på Vikbolandet.

Just den här typen av fall är inte helt ovanliga berättar Marita Eriksson och vite är det främsta påtryckningsmedel som kommunen har att ta till.

– Men vi brukar aldrig börja med det utan först skickar vi ut ett brev med att vi fått en anmälan om att det är stökigt och merparten städar ju upp då, men sker inte det kan byggnads- och miljöskyddsnämnden förelägga vite att det ska ske en avstädning inom viss tid. Gör man inte den avstädningen, då kan vi begära utdömande av vite. Det gör man hos mark- och miljödomstolen. Har det inte hänt något så gör man samma sak igen fast med betydligt högre viten, säger hon.

Den gamla macktomten i Östra Husby är ytterligare ett uppmärksammat fall som pågått i många år.

Där har vitesbeloppet gått upp till hela 300 000 kronor. Ett beslut som överklagats av markägaren.

Hur länge kan man hålla på så här?

– Det går att höja ett vite rätt högt, vi pratar miljonbelopp om det är så, och då kan ju kronofogden komma in i bilden.

Finns det några andra tillvägagångssätt än att utdöma vite?

– Det finns men det är extremt ovanligt, säger Marita och berättar att kommunen kan gå in och genomföra städningen på fastighetsägarens bekostnad.

– Men det är en väldigt stor apparat. Jag har jobbat 30 i år i branchen och i princip aldrig varit med om att det skett.

Det går inte skynda på processen?

– Det är en demokratisk process och de har rätt att överklaga och så vidare, säger Marita.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson