Han vandrar för större öppenhet

Han vandrar från Ystad till Stockholm för att inspirera de kommuner han besöker att satsa mer på öppna data.

17 maj 2016 15:30

På tisdagsmorgonen kom han till Norrköping, efter att ha tältat strax utanför staden, på sin vandring norrut.

Föreläsaren Jan Ainali är tidigare verksamhetschef för den ideella föreningen Wikimedia Sverige, som stöttar Wikipedia.

Projektet att besöka 26 kommuner, en vandring på 120 mil, stöds av företaget Openhearted som jobbar med öppna data, och den ideella föreningen Quanitfied Planet som jobbar med att hitta sakar man kan mäta för att bekämpa klimatförändringarna. Hela projektet finansieras av Vinnova.

Jan Ainali är för fri kunskap, som är fri att dela och använda. Att han under vandringen förlitar sig på allemansrätten rimmar väl med visionen om öppna data för en hållbar framtid.

Norrköping är den fjortonde kommunen han besöker. I Rådhuset träffade han kommunalrådet Karin Jonsson (C) och tjänstemän.

– Definitionen på öppna data är enkel: det är data som får återanvändas av vem som helst och man får göra precis vad som helst med dem. Det enda kravet är att man ska tala om var de kommer ifrån, säger Jan Ainali.

Han tycker att kommunerna ska arbeta mer med att publicera öppna data, för medborgarnas skull och för att en större öppenhet är bra även i det interna arbetet. Ett sätt att få folk att ändra sitt beteende i miljöarbetet är också direkt feedback på olika åtgärder, via öppna data.

Norrköpings kommun publicerar redan i dag en del statistik, men få känner till kommunens kanal för öppna data, www.norrkoping.se/psidata, public service information, en sida som bara kan bli bättre.

Nya riktlinjer för kommunens digitalisering, där öppna data ingår, är på gång.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren