Häktad fortsatt på rymmen

I ett av de misstänkta fall som rör bedrägerier via telefon sitter en 22-årig man häktad sedan december och en jämnårig man är begärd häktad av efter överklagande till hovrätten i samma mål.

19 februari 2019 20:00

Men ingenting har hänt i fallet sedan häktningen i december.

– Polisutredningen pågår fortfarande men det tar väldigt lång tid, säger advokat Agneta Stangel som företräder den häktade 22-åringen.

Din klient är misstänkt för grovt bedrägeri och olovlig identitetsanvändning, när han ska ha ringt upp personer och försökt förmå dem att betala pengar till honom den 12 december förra året. Är det verkligen ett så allvarligt brott att man som han, ska sitta häktad i två månader?

– Det är ju något som vi har ifrågasatt, men tingsrätten anser att det finns, som de säger en kollusions- och recidivfara, att han skulle undanröja bevis eller på något annat sätt påverka utredningen, säger Agneta Stangel.

På fredag går åtalstiden ut och då kommer kammaråklagare Helene Gestrin på nytt att begära förlängd åtalstid.

– Troligtvis med samma utgång som tidigare, om rätten inte kommer fram till att polisutredningen kommit så långt att min klient inte längre anses kunna påverka fortsatt utredning, säger Agneta Stangel.

Kammaråklagare Helene Gestrin är av en annan åsikt och menar att det återstår både förhör och teknisk bevisning innan eventuellt åtal kan väckas.

– Det är utöver att en av de medmisstänkta är på fri fot, vilket gör det svårt att färdigställa utredningen, säger hon.

Hon menar att det fortfarande finns personer som de misstänkta kan påverka om den häktade försätts på fri fot, men att den nu häktade inte kan sitta häktad i all oändlighet även om den medmisstänkte aldrig påträffas.

– Det är något som jag och domstolen får diskutera, men det ska vara en rimlig tid. I det här fallet pågår också andra saker i förundersökningen och den häktade är misstänkt för ett tiotal brott, så det är inte bara för att en av dem inte påträffats som gör att jag på nytt kommer att begära förlängd åtalstid, säger Helene Gestrin.

Och det går att åtala den nu häktade även utan den medmisstänkte.

– Det är inte önskvärt utan blir en hattande process ur åklagarperspektiv där en person som är en väsentlig spelbricka saknas, men det är något som får övervägas om utredningen visar att det går att väcka åtal, säger Helene Gestrin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa