Gick med borrelia - i flera år

Trots flera års kontakt med vården förblev flickans borrelia oupptäckt – till dess att hon vände sig till en privat läkare i Örebro.

23 december 2014 13:55

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, konstaterar nu att det funnits vissa brister i kontinuiteten mellan läkare och patient, och är kritisk till att en enskild behandlingsinsats försenades. Myndigheten anser dock att sjukhusets utredning i övrigt varit gedigen.

Flickan sökte vård på barnkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, ViN, vid ett flertal tillfällen under 2010 och framåt. Hon hade bland annat haft yrsel, huvudvärk, känselbortfall i ena kroppshalvan samt synpåverkan under flera månader.

Flera prover, bland annat mot borrelia, togs men dessa gav inga tydliga indikationer på infektion.

Efter 2,5 år sökte hon sig till en privat läkare som ställde diagnosen Borrelia, Erlischia samt TWAR. Privatläkaren skickade proverna till ett labb i Tyskland som visade att flickan hade Borrelia, TWAR samt Ehrlichia.

– Laboratoriet i Tyskland använder sig av metoder som inte har fått stöd från det Internationella samfundet eftersom evidensbaserade studier är för få, skriver IVO i sin bedömning.

Enligt sjukhusledningen har ärendet gåtts igenom av specialistläkare.

– Vi ser inte att medicinska fel begåtts, däremot att lång tid har gått och att familjen ibland behövt ligga på för att få undersökningar och behandlingar gjorda. Vi har inte förändrat arbetssätt utifrån denna analys, skriver verksamhetschefen på barn- och ungdomskliniken i Norrköping.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!