Gemensamt vattenverk utreds

Ett gemensamt vattenverk för Norrköping och Finspång ska utredas. Bakgrunden är skärpta säkerhetskrav som ändå skulle kräva storinvesteringar i ny teknik i båda kommunerna.

24 april 2019 08:17

Det var på tisdagen den 23 april som styrelserna för Nodra AB och Finspångs Tekniska Verk AB tog beslut att utreda frågan om en gemensam vattenproduktionsanläggning för de båda kommunerna med sjön Glan som vattentäkt.

– Det finns stordriftsfördelar. Ju större anläggningar, desto billigare blir kubikmeterpriset på vatten. Sedan är Glan en fantastisk vattentillgång som räcker till många fler. Den ger vatten även torrår, säger Michael Botvidsson, affärsområdeschef VA, Nodra.

Till bakgrunden hör Dricksvattenutredning, som tillsattes av regeringen och gjordes för att se vilka framtida problem dricksvattenförsörjningen står inför bland annat till följd av klimatförändringar. En av slutsatserna var att landets vattenverk behöver samverka mer över kommungränserna för att få bättre stabilitet, ekonomi, kompetens och teknik.

– Den vattenanläggning vi har i Borg har gått i 80 år. Den går bra nu, men den fungerar inte i framtiden. Även Finspång står inför en storsatsning på nytt verk eller ny plats, säger Michael Botvidsson.

– Vi har ökade krav på säkerhet som gör att vi behöver investera i ny teknik. Tidigare har det varit mycket fokus på biologisk rening, men inte på kemisk.

Utredningen med tillhörande beslutsunderlag beräknas att vara färdig den 31 december 2020. Utredningen förväntas bland annat innehålla förslag på var den nya anläggningen skulle kunna vara placerad, hur samarbetet mellan kommunerna ska organiseras och finansieras, vad kostnaden blir per kubikmeter för vattnet i den nya anläggningen samt strategier för den framtida dricksvattenförsörjningen i de båda kommunerna.

Om beslutsunderlaget visar att en gemensam anläggning och samverkan mellan kommunerna är möjlig, är nuvarande tidplan att de båda kommunerna kan besluta om en gemensam anläggning senast den 1 juni 2021 samt att anläggningen kan vara i drift år 2029.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Segraeus