"Ge dem ansvarsfrihet"

Efter att Upplev Norrköping granskats en tredje gång föreslås nu att styrelse, ordförande och vd beviljas ansvarsfrihet.

23 maj 2019 07:00

Enligt advokatfirman Delphi som granskat perioden juni-augusti 2018, är den eventuella ekonomiska skadan efter Marvelutställningen obetydlig. Trots att moderbolaget Rådhus fick täcka upp när Upplev Norrköping gick back med minst 14 miljoner kronor.

Uppdraget Delphi fått handlar om att se om något som styrelse, ordförande eller vd gjorde under perioden i sin tur kan leda till att det görs ekonomiska skadeståndsanspråk. Det gör det inte enligt Delphi, som dock i inledningen av rapporten kommer med en brasklapp: Utredningen har bedrivits under stor tidspress och har därför inskränkts till de mest relevanta dokumenten och frågeställningarna, all information har heller inte kunnat utvärderas.

Trots att de föreslår ansvarsfrihet, är granskningen full av skarp kritik - både för bristande intern styrning, men också för muntliga överenskommelser, delegering av ansvar och kontrakt man inte försökt påverka.

Först drabbades man av en högre momssats - vilket inte ledde till att vd tog fram en ny kalkyl. Varför är oklart, men det antyds att man skulle kompensera genom högre biljettpris.

Fraktkostnaden blev dyrare när utställningen inte skickades från Ryssland utan från andra delar av världen, vilket ska varit i strid med ett muntligt avtal, någon uppgörelse med ägarna till utställningen fick man inte till.

Högre kostnad för personal sedan den mobilapp som skulle guida besökarna inte funkade gjorde att man var tvungen att anställa fler guider och innebar ännu en smolk i intäktsbägaren.

– Redan i februari 2018 hade styrelse och vd fått allvarlig kritik för brister i internkontrollen och det är högst tveksamt om det ledde till någon förbättring. Det kan också på samma underlag ifrågasättas om vd hade full kontroll eftersom han delegerade ansvaret för utställningen på en anställd i ett tidigt stadium, skriver Delphi.

Om brister januari- maj utgör grund för skadeståndsansvar ingår inte i Delphis uppdrag. Varför vd underlät att informera om det låga besöksantalet eller skicka veckobrev har han ingen förklaring till, vilket Delphi anser anmärkningsvärt eftersom bolaget var skyldig att redovisa intäkter till ägarna veckovis - vilket också skedde.

Delphi kommer fram till att den enda besparing som kunnat göras är på personalsidan där uppsägning pga arbetsbrist kunnat spara mellan 140 000 och 220 000 kronor, vilket är samma summa som kan anses orsakat ekonomisk skada.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -