Gärningsmän skapar offer i skolan

Kommundirektör Martin Andreae inledde fullmäktiges möte på måndagskvällen med ett stycke modern järnvägsdramatik.

Andreae berättade om händelser under sista året som fick hela nyttan med Ostlänken att skaka i sina grundvalar för Norrköping. Regeringen hade ålagt Trafikverket att sänka kostnaderna för den nya stambanan mellan Järna och Linköping med tio miljarder kronor. Ett av de sex alternativen för att spara på utgifterna som Trafikverket övervägde var att dra Ostlänken norr om Norrköping med en bibana in till stationen. Hade det blivit verklighet hade Norrköping tappat hela nyttan med Ostlänken. Då - den 19 februari 2019 då Norrköping fick beskedet av Trafikverket - stod verkligen allt på sin spets. 

Nu blev det inte så. Det är för tidigt att "ropa hej" sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist i den korta diskussionen efter kommundirektörens föredragning. Men det går att konstatera att det värsta hotet mot Ostlänken som århundradets tillväxtchans för Norrköping har undanröjts. Nu kommer nya frågor och frågeställningar. Frågan är om Norrköping ska anse sig ha råd att bekosta en "upphöjd tågstation" istället för en markförlagd station; som är vad Trafikverket står för?  Eller är skillnaderna i pris kanske inte så stora på sista raden? Frågor likt denna - och andra Ostlänksrelaterade spörsmål - kommer att vara vitala och centrala delar av den lokala politiken under många år framåt. Moderaternas oppositionsråd Sophia Jarl framhöll redan i den korta diskussion som utbröt på måndagen betydelsen av att ha full kontroll på kostnaderna. Ledande politiker har anledning att vara på tå i detta så viktiga jätteprojekt. 

Sophia Jarl återkom redan i nästa dagordningspunkt. Hon och Ronny Ståhling (M) har motionerat om att Norrköpings kommun ska skärpa sina rutiner när det gäller polisanmälningar mot brott som begås i skolan. Det tidigare oppositionsrådet för SD - Sandra Karlsson som numera är partilös - gav sitt stöd till motionen. Hon är själv lärare. I sitt inlägg anförde hon att det finns ett behov av att skärpa rutinerna. Likt Ståhling och Jarl pekade Sandra Karlsson på att osäkerhet om vad som gäller när det gäller polisanmälningar kan sätta lärare i svåra situationer ute på skolorna. Sophia Jarl påpekade också mycket klokt att det är viktigt att inse att elever faktiskt kan vara såväl gärningsmän som brottsoffer. Fullmäktige avslog motionen. I mina ögon hade det varit fullt möjligt med ett annat beslut. Våld i skolan ska lika lite som våld i hemmet "flummas till" på ett sådant sätt att det blir suddigt vem som är gärningsman och vem som är offer.

Sophia Jarl var även motionär i nästa ärende; ett förslag  om att kommunen bör införa en "lantbruksansvarig tjänstemän." Alla tyckte det var en bra idé. Men som kommunalrådet Karin Jonsson (C) klokt påpekade så är det inte fullmäktige som tillsätter tjänstemän på sittande möten. Motionen avslogs men det kommer nog att införas mer lantbrukskompetens i förvaltningen vad det lider. 

Det var "motionernas kväll" i fullmäktige. En mängd förslag om mensskydd, gågator, friskvårdsbidrag, fossilfrihet, kravcertifierade kök och gödselhantering passerade revy i talarstolen och avslogs, besvarades och betraktades som tillgodosedda. Vilket är några av de vanligaste varianterna när fullmäktige säger tack men nej tack till motionärer. 

Per Helgesson - i lag med partivännen Sophia Jarl - var mest framgångsrik av motionärerna denna kväll. Han fick med sig ett bifall på förslaget om en mer flexibel gödselpolitik. 

Ostlänken

I Folkbladets arkiv hittas den första artikeln om Ostlänken i juni 2001, där Göran Forsberg, dåvarande kommunalråd i Nyköping, beskrev järnvägsrälsen mellan Järna och Linköping som en "ko-stig på räls". Ostlänken skulle byggas med höghastighetsstandard och dubbelspår och kosta max 16 miljarder kronor. När Trafikverket tjugoförsta januari 2020 lade fram sin kostnadsutredning handlade det fortfarande om dubbelspår och höghastighetsstandard, men prislappen hade ökat till 54 miljarder kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa