Fyndläge vid byggboom

Byggboomen i stan innebär högkonjunktur för arkeologerna. Just nu gräver man på parkeringen vid Gamla Rådstugugatan.

10 april 2015 10:07

Snart kommer alla gamla rivningstomter från 1960- och 70-talen, där det i dag är parkering, att bebyggas. Innan dess måste arkeologerna undersöka platserna.

Det här är ett exempel. På den upphöjda parkeringen i hörnet av Gamla Rådstugugatan och Hospitalsgatan ska Magnentus bygga kontor och bostäder.

I början av förra veckan påbörjade arkeologen Johan Klange från Arkeologikonsult, på länsstyrelsens uppdrag, en förundersökning här, i kvarteret Tullhuset. En förundersökning, med provhål, gör man för att se vad som finns på platsen, för bedömning om man behöver göra en större utgrävning.

När Folkbladet hälsar på har man grävt totalt tre schakt, med ett fjärde på gång.

Förhoppningen var att hitta spår av det medeltida Norrköping, från mitten av 1000-talet fram till tidigt 1500-tal. Men efter tre schakt hade medeltiden ännu inte uppenbarat sig.

I ett av schakten hittades däremot ett 25 centimeter tjockt jordlager från 1600-talet, Norrköpings storhetstid.

Johan Klange visar fynd därifrån:

– Det är en del av en remmare, ett glas, säger han och håller upp en liten skärva.

– Från samma lager har vi en del keramik, säger han och visar en bit vitgods, keramik från Holland, kakel med en grönskimrande yta och blåvit fajans.

De två senare skulle också kunna vara 1700-tal.

– Det är inga unika fynd, säger Johan Klange som också noterar att markberedning verkar ha raderat ut det mesta av 1700-talet på platsen.

1879 års karta över Norrköping visar hur det legat huslängor på platsen, kanske från tidigt 1800-tal, eller tidigare än så. 1719 brann Norrköping, vid ryssarnas härjningar.

I ett av schakten har man hittat en stenlagd yta, troligen spår av en innergård.

Var väggarna till de två smala, parallella huslängorna funnits visar rader av stora stenar.

I det här schaktet har man hittat en bit av en kritpipa, typiskt 1700-tal, buteljglas, och en bit kakel med relief.

Johan Klange har varit med och grävt på olika platser i Norrköping.

– Man vet att det är en medeltida stad, men det är relativt lite utgrävt. Nu har det blivit många utgrävningar, och det är roliga resultat som kommit upp.

Snart börjar en spännande slutundersökning av parkeringen vid kvarteret Gamla Rådstugan, vid Skolgatan. Där har tidigare hittats ett fragment av ett tidigt kristet gravmonument.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!