Fuskrättegången tas om efter jäv.

Norrköpings tingsrätts dom i det så kallade högskoleprovsmålet undanröjs av Göta hovrätt. Det betyder att hela den omfattande rättegången måste göras om helt, det bekräftar hovrättspresidenten för TT.

18 juni 2019 15:40

Anledningen är att domaren i målet var jävig på grund av uttalanden han gjort om fallet, enligt hovrättens bedömning, vilket Folkbladet var först att berätta.

Domaren Lars-Gunnar Lundh, numer lagman i Västmanlands läns tingsrätt, får beskedet när Folkbladet når honom på telefon.

– Jaha, det är som jag tidigare sagt. Jag har inte den åsikten som hovrätten har, säger Lars-Gunnar Lundh.

Läs mer:Domaren jävig

Den 23-årige lillebroderns advokat Carla Pantzar får också veta att rättegången tas om av Folkbladet.

– Jag har ju inte haft så mycket tid för analys, som du förstår, men det är ett välkommet besked, säger Carla Pantzar.

Läs mer:Hovrättsbeslut väntas

När det kom till advokat Mikael Abrahamssons kännedom att en annan advokat i samband med en föreläsning på Juristklubben i Norrköping, hade ett anmärkningsvärt samtal med den tidigare lagmannen Lars-Gunnar Lundh, som också var ordförande i förhandlingen, bad han advokaten skriva ner samtalet mellan dem, vilket han gjorde:

Advokaten: ”Ja just det, du har målet med högskolefuskarna; eller ja påstådda högskolefuskarna.”

LG: ”Ja påstådda får man ju säga” *skratt*

LG: ”Nu har något ljushuvud (eller motsvaranden uttryck) av försvararna kommit på att det är dubbel straffbarhet eftersom de kan bli avstängda från högskoleprovet (Möjligen sa han högskolan) och de andra har hakat på.” *skratt*

Advokaten: ”Jag antar att du bara skrattar för att invändningen var så kreativ och inte för att du tagit ställning i saken?”

LG: ”Ja kreativ måste man ju säga att den var!” *skratt*

LG: ”Sedan har alla tre varsin egen invändning så det kommer ju ta flera sidor att skriva bort.” *skratt*

Hovrätten har kommit fram till att det saknas skäl att ifrågasätta att tingsrättens ordförande vid juristklubbsmötet gjorde uttalanden som hade den innebörd som advokaten redovisat. Det kan därför uppfattas som att domaren hade tagit ställning i frågor som han senare skulle bedöma i målet. Rättens ordförande har alltså varit jävig.

– Vid prövningen av jäv är den avgörande frågan hur ett uttalande kan uppfattas av en utomstående person. Det är den frågan som hovrätten har fokuserat på och inte om domaren rent faktiskt hade tagit ställning, säger hovrättspresidenten Charlotte Brokelind.

Om hovrätten bedömer att en tingsrättsdomare har varit jävig ska tingsrättsdomen alltid undanröjas.

–  Lagstiftningen ger inte utrymme för att ta hänsyn till att ett undanröjande av domen i ett mål av detta slag kan leda till fördröjningar och höga kostnader, säger hovrättsrådet Johanna Syrén.

I januari dömdes tre män till fängelsestraff för bland annat medhjälp till osann försäkran, grovt brott. Tillsammans har de drivit HP-hjälpen som sålt ”fuskpaket” till människor runt om i landet, som skulle hjälpa köparna att nå toppresultat på högskoleprovet.

Polisen slog till mot ligan mitt under högskoleprovet den 14:e april förra året. Flera andra medhjälpare dömdes också, liksom 23 personer som köpt fuskpaket av ligan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell -

Ämnen du kan följa