Frågor inför budgetbeslut

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) menar att det figurerar olika siffror om skolornas behov inför budgetmötet på måndag – det finns inte heller ännu något färdigt budgetförslag vare sig från Kvartetten eller oppositionen.

1 december 2018 16:00

Det är på måndag som kommunstyrelsen ska fatta beslut om 2019 års budget. Men ännu har inget preciserat budgetförslag presenterats från Kvartetten och heller ingen skuggbudget från Moderaterna. På fredagen flaggar oppositionsrådet Sophia Jarl (M) för att det florerar olika siffror när det gäller behoven för utbildningsnämnden vilket gör att det är svårt för oppositionen att veta vilka ramarna är.

– I maj månad beskrevs behoven för skolan vara 109 miljoner och för några veckor sedan presenterades nya siffror som låg på sammanlagt cirka 160 miljoner. Men häromdagen kom Lars Stjernkvist med helt andra siffror, den här gången var det drygt 120 miljoner och det är ju stor skillnad, säger Sophia Jarl.

– Det här innebär ju olika förutsättningar när man ska lägga ramarna för nämnden, i en budgetprocess måste man vara väldigt noggrann och åtminstone utgå från samma siffror.

Detta är en av orsakerna till att Moderaterna ännu inte presenterat sin skuggbudget denna vecka.

– En del i oppositionens roll när det gäller budget är förstås att opponera men Kvartetten har inte presenterat några ramar vilket gör det svårt. Vi kommer att presentera våra prioriteringar på måndag förmiddag men när det gäller siffrorna om skolan får vi se vad som händer, får vi inte tillgång till konkreta siffror kan det bli aktuellt med ett säryrkande, säger Sophia Jarl som kan säga så mycket om skuggbudgeten som att skolan är prioriterad.

– Vår ambition är att skolan inte ska drabbas av några personalnedskärningar.

Enligt Lars Stjernkvist (S) är det två siffror som figurerat.

– Den siffran som togs fram för vad som krävs för oförändrad kvalitet inom skolan från 2018 års verksamhet låg på 109 miljoner kronor men den ändrades när det blev klart att ett statsbidrag som tidigare räknats in bortföll. Den nya siffra som gäller sedan dess är 129 miljoner kronor, berättar Lars Stjernkvist.

– Att upprätthålla kvaliteten innebär att det inte blir några personalnedskärningar förutom de som beror på volymförändringar, alltså om elevunderlaget blir mindre.

Angående att det fortfarande saknas ett konkret budgetförslag från Kvartetten att ta ställning till uttrycker Lars Stjernkvist viss förståelse för oppositionskritiken.

– Vi kommer inte att kunna färdigställa vår budget förrän under helgen och jag förstår frustrationen. Det beror dels på att vi vill få siffrorna rätt men också att vi fört samtal med oppositionspartierna och också arbetat in delar av deras förslag i budgeten, säger Lars Stjernkvist.

– Vi är ju i det läget att vi måste kompromissa men har också inställningen att kommer det bra förslag är vi beredda att att lyssna.

011-200 472

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors