Förslaget: höj skatten

Koalition för Östergötland vill höja skatten för att klara underskotten i vården. Alternativet är stora varsel och omfattande nedläggning av verksamhet, menar de.

24 april 2019 10:01

Sjukvården i länet gick med en halv miljard kronor i underskott förra året och prognoserna talar för ännu större underskott framöver.

Kostnaderna i vården väntas växa då vården blir allt mer avancerad, samtidigt som människor lever längre och därför behöver mer vård.

För att klara av de stigande kostnaderna föreslår nu Koalition för Östergötland, det vill säga S, C, L och MP, en skattehöjning nästa år.

– Att gå fram med en skattehöjning har inte varit ett enkelt beslut. Vi är dock övertygade om att alternativet – stora varsel av vårdpersonal och omfattande nedläggningar av verksamhet – är fel väg att gå. Med resurstillskott, effektiviseringar och fortsatt omställning av vården kan vi säkerställa att östgötarna erbjuds en trygg, tillgänglig och jämlik vård av hög kvalitet, säger Kaisa Karro, gruppledare för Socialdemokraterna i ett pressmeddelande.

Koalitionen vill höja skatten med 85 öre, eller 0,85 procentenheter.

Det motsvarar 230 kronor i månaden för någon som tjänar 27 000 kronor i månaden.

– En skattehöjning är inget vi lättvindigt föreslår. Vår inställning har hela tiden varit att uttömma andra alternativ först. Vi har vidtagit en rad åtgärder, exempelvis anställningsstopp av administrativ personal, för att hushålla med skattemedlen. Därigenom har vi effektiviserat verksamheten med 100 miljoner kronor, säger Alexander Höglund, gruppledare för Liberalerna.

Pengarna ska bland annat gå till att säkra kompetensförsörjningen, jobba med digitalisering och e-tjänster, trygga den mest avancerade sjukhusvården och inte minst nära vård för östgötarna.

– Vården behöver ställas om så att den finns närmare östgötarna och fokuserar på tidiga och förebyggande insatser. En omställning av vården måste dock göras varsamt och väl genomtänkt, i dialog med berörda medarbetare och patientgrupper, säger Kerstin Sjöberg, gruppledare för Centerpartiet.

Oppositionsråden Marie Morell (M) och Per Larsson (KD) menar däremot att en skattehöjning är fel väg att gå och att de inte löser vårdens problem.

– Koalitionen har under lång tid visat en total handlingsförlamning vad gäller att komma med konkreta åtgärder för att vända den vårdkris vi befinner oss i. Vi har därför förstått att man skulle ta till en skattehöjning till slut – som en sorts quick fix – trots att koalitionspartierna unisont hävdat att en skattehöjning inte skulle ske under mandatperioden, säger Morell i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Jonsson