Förslag om ökad öppenhet

Moderaterna lägger nu en motion med syfte att stärka offentlighetsprincipen i Norrköpings kommun. Orsaken är att M upplever att det här inte fungerar som det borde i kontakten med medborgare och media.

8 november 2018 14:00

Offentlighetsprincipen är en viktig del av rättsordningen i Sverige och reglerar allmänhetens och mediers rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet. Nu lägger Moderaterna i Norrköping en motion med syfte att förbättra hur offentlighetsprincipen fungerar i Norrköpings kommun.

– Vi har valt att börja mandatperioden med att lyfta den här frågan. Bakgrunden är att vi sett brister i offentlighetsprincipens tillämpning i kommunen, säger Sophia Jarl (M), oppositionsråd på en pressträff på onsdagen.

En viktig del av offentlighet inom kommunen utgör diariet där alla handlingar registreras och här finns det en hel del att göra enligt Jarl.

– Vissa handlingar diarieförs inte när de upprättas men ett annat problem är att handlingar som borde vara allmänna klassas som utkast eller arbetsmaterial av politiker eller tjänstemän och därigenom inte längre kan begäras ut, förklarar Sophia Jarl som också nämner att anställda i kommunala bolag uppmanas till tystnad.

– Dessutom förekommer att kommunen fördröjer utlämning av allmänna handlingar till media och medborgare.

Folkbladet har den senaste tiden i en serie artiklar granskat det kommunala bolaget Upplev Norrköping vad gäller efterspelet till sommarens Marvelutställning som slutade med en förlust. I det arbetet har det vid tillfällen varit förenat med svårigheter att få ut mejlkorrespondens och handlingar som faller under offentlighetsprincipen; Sophia Jarl menar dock att motionen inte direkt har med detta att göra:

– Men rent tajmingmässigt kom den här motionen väldigt bra.

Ingrid Cassel (M), kretsordförande, menar att det här är oerhört viktiga frågor.

– När det gäller de kommunala bolagen har man valt att lyda under offentlighetsprincipen och då ska man också göra det. Det måste finnas en transparens när det handlar om skattebetalarnas pengar.

Motionen innehåller förslag på flera åtgärder. För det första vill man se en obligatorisk och kontinuerlig utbildning om bland annat offentlighetsprincipen för alla som väljs till nämnder eller kommunala bolag. Moderaterna vill också ge Rådhus AB i uppdrag att tillse att de kommunala bolagen inarbetar rutiner för att se till att offentlighetsprincipen följs som det är tänkt.

– Vi behöver sätta ljus på den här frågan, medborgare och media måste kunna granska makten, säger Sophia Jarl som nu hoppas på en livlig debatt när frågan tas upp i kommunfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Patrik Selsfors

Ämnen du kan följa