Företag berörs när industrispåret avvecklas

Det kommunala järnvägsspåret Södra hamnspåret ska avvecklas. Ett av företagen som berörs är BE Group som storsatsar i Norrköping.

Södra hamnspåret, ett industrispår, går från den nuvarande godsbangården, längs med Hamnbron, och utåt, längs södra kajen.

Bakgrunden till att det ska avvecklas är Ostlänken, med Kardonbanan och flytten av godsbangården till Malmölandet. Därmed bryts Södra hamnspårets anslutning till stambanan.

Till det kommer etapp två av det nya bostadsområdet Inre hamnen, något som omöjliggör nuvarande bansträckning.

– Det har varit planerat i flera år, och det används ganska lite, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Förslaget att delegera åt tekniska nämnden att avveckla industrispåret, med verkan när en ny detaljplan vinner laga kraft, i slutet av 2021, skulle ha kommit upp i fullmäktige den 30 mars, men skjuts upp då det i coronatider inte är ett akut ärende.

Nedläggningen får konsekvenser för fyra företag som inte längre kan garanteras industrispåranslutning på befintlig plats.

– Vi har haft dialog med företagen ett antal år, så alla är medvetna om att spåret kommer att tas bort, säger Karin Jonsson.

Norrköpings hamn trafikerar Öhmanskajen dagligen. Verksamheten flyttas till Pampushamnen. Agroetanol har sin tömningsstation vid Sjötullsgatan med trafik tre gånger i veckan. Diskussioner pågår om en flytt av den till Händelö. Freudenberg har ingen pågående trafik.

Det fjärde företaget är BE Group, på Barlastgatan, med trafik 3-5 gånger per vecka. Företaget har enligt handlingarna till fullmäktige erbjudits annan verksamhetsmark.

BE Group gick nyligen ut med att man storsatsar i Norrköping, att man centraliserar lagerhållning och produktion hit och stänger lagret i Malmö.

Under våren 2020 sker även driftsättning i Norrköping av en ny automatiserad produktionslinje för bearbetning av balk, stångstål och rör. De totala investeringarna här uppgår till 60 miljoner kronor.

– Utifrån våra kunder och leverantörers placering ligger Norrköping bäst till, och den absoluta majoriteten av vår verksamhet har varit i Norrköping under många år, säger Peter Andersson, vd och koncernchef för BE Group AB. 

Att industrispåret läggs ned innebär merkostnader, i form av lastbilstransporter mellan järnväg och anläggningen.

Enligt Andersson har man i Norrköping ett hyresavtal cirka åtta år framåt, och att flytta i förtid är inte aktuellt. Men:

– Det är inte bra att man tar bort det här järnvägsspåret, så vad det innebär på sikt, det vet jag inte, säger han.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa