"Folks frågor ska tas på allvar"

Sophia Jarl tycker inte vi ska vara rädda för att ställa "grupp mot grupp".

3 juli 2018 07:00

Oppositionsrådet Jarl och jag möts på East Sweden Arena på Strandvägen 4 i Visby. Inne i och runtomkring mötestältet pågår en mängd aktiviteter i regi av de tre kommunerna Norrköping, Linköping och Motala, Region Östergötland, Östsvenska Handelskammaren och av Linköpings universitet.

På söndagskvällen talade moderaternas partiledare Ulf Kristersson i Almedalen. Sophia Jarl var inte helt nöjd med talets innehåll.

– Det var inget fel på det han sa men jag hoppades på att han skulle tala mer om de frågor som jag och många andra ute i kommunerna ständigt möter i kontakterna med väljarna", sa Sophia Jarl.

Enligt Jarl handlar de allra flesta frågor från väljarna om det som i invandringsdebatten skulle kunna kallas för att "ställa grupp mot grupp."

– Jag möter väldigt sällan väljare som är rädda och oroliga för antalet invandrare i sig självt. Det folk undrar över är däremot om välfärdens resurser ska räcka till åt alla? Det frågas om varför till exempel en svensk äldre människa med låga inkomster i en del fall ska behandlas sämre än vad en asylsökande eller nyanländ gör, sa Sophia Jarl.

Den förra partiledaren i M Anna Kinberg Batra tillsatte en rad olika "reformarbetsgrupper" inom partiet. Sophia Jarl ingick i den grupp som diskuterade behovet av fler "kvalificeringssystem i välfärden."

– Resurserna är inte oändliga. I vår arbetsgrupp och på partistämman förra året fattade vi beslut om att partiet tydligt ska visa på sambandet mellan att bidra till välfärden genom arbete och skatt och att lyfta förmåner från välfärden. Tyvärr känns det som om den frågan knappt finns med i vår valrörelse. Vilket jag tycker är både ostrategiskt och förvånande. Det är ju just dessa frågor som bidragit till att SD vuxit sig så starka", sa Sophia Jarl.

Hon nämnde bland annat att asylsökande som är i behov av akut tandvård får hjälp för endast 50 kronor medan en infödd svensk som arbetat och bidragit till välfärden under hela sitt liv får betala betydligt mer för att få hjälp. Andra exempel Sophia Jarl nämner är att föräldrapenningen i vissa fallas räknas retroaktivt så att en kvinna som kommer hit med ett barn som hunnit bli några år och som fötts i ett annat land får pengar retroaktivt. Enligt oppositionsrådet kan staten även besluta om att köpa glasögon till asylsökande; "vilken knappast någon svensk fattig pensionär kan räkna med" sa Jarl i vårt samtal.

– Sådana system ställer verkligen grupp mot grupp. Vi borde självfallet ha en politik där asylsökande inte beviljas mer förmåner än vad infödda människor med låga inkomster kan göra. Vi skulle kunna ha en modell som Annie Lööf (partiledare i Centerpartiet) föreslagit där asylsökande får betala genom att skuldsätta sig gentemot staten eller kommunen för de extra tjänster och insatser som man beviljas. Lånet får sedan betalas av när personen börjar arbeta och göra rätt för sig", resonerade Sophia Jarl.

50 år i Almedalen

Under de första två decennierna var det just talen som var Almedalsveckan. Veckan var så starkt förknippad med både tal och Olof Palme att veckan har kallats både politikerveckan och Palmeveckan. Det är först under de senaste trettio åren som namnet Almedalsveckan etablerats. Almedalsveckan har under åren varit inspirationskälla för många, beslut har tagits och ovärderliga möten har skett på Visbys kullerstensgator. Möten som kanske inte skulle ha blivit av om de mötande inte hade varit på Gotland.

Region Gotland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Widar Andersson

Ämnen du kan följa